1.Metalliko SpitiΗ σύμμεικτη κατασκευή αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών (Μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους προς όφελος της κατασκευής. Ο τρόπος δόμησης της σύμμικτης κατασκευής από μεταλλικό φέρων οργανισμός υπερτερεί επίσης σε μεγάλο βαθμό έναντι των κλασσικών προκατ κατασκευών. Η ευελιξία της σύμμεικτης κατασκευής όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά τα οποία μπορούν να επιτευχθούν, όπως επίσης η αντισεισμικότητα που παρέχεται χάρη στη τεχνολογική υπεροχή που τη συνοδεύει δεν μπορεί να απαντηθεί στις κλασσικές προκατ κατασκευές.

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

 • Παρέχει αντισεισμική θωράκιση. Τα υποστυλώματα και οι δοκοί κατασκευάζονατι από χαλύβδινες διατομές που θωρακίζουν αντισεισμικά το κτίριο
 • Εξασφαλίζει σταθερές και υψηλές προδιαγραφές κατασκευής διότι τα μέλη του φέροντα οργανισμού (Μεταλλικοί Δοκοί – Μεταλλικά Υποστυλώματα) είναι προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής.
 • Παρέχει ελευθερία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων ενιαίων χώρων χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί στις κλασσικές προκατ κατασκευές που έχουν περιορισμό ανοιγμάτων.
 • Ενδείκνυται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων χωρίς τη χρήση υπερμεγεθών μεταλλικών στοιχείων.
 • Ευνοεί την καθ’ ύψος επέκταση, λόγω μικρότερου βάρους.
 • Απαιτεί μικρότερο χρόνο παράδοσης (περίπου το ήμισυ της συμβατικής-κατασκευής με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα)
 • Προβλέπει μειωμένη εισφορά στα ένσημα Ι.ΚΑ. (50% λιγότερο από τη συμβατική).
 • Απαιτεί χαμηλότερο κόστος θεμελίωσης λόγω των μικρότερων φορτίων που την επιβαρύνουν.
 • Γιατί ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής προτείνεται διεθνώς και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα λόγω των υψηλών αντοχών σε περίπτωση σεισμού.
 • Δεν υπάρχει κόστος μεταφοράς (στη περίπτωση της σύμμεικτης κατασκευής ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται στο εργοτάξιο και η ανέγερσή του γίνεται μέσα σε λίγες ώρες επί τόπου στο έργο).
 • Εύκολη αποκατάσταση ζημιών.
 • Είναι ο τρόπος δόμησης που κατασκευάστηκαν όλα τα μεγάλα Ολυμπιακά έργα.

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης που απαιτείται για μία μεταλλική κατοικία των 100-120 m2 είναι 90 – 150 εργάσιμες μέρες.

Φέρον Οργανισμός

5.Metalliko Spiti
Το σύστημα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό (υποστυλώματα, δοκοί, διαγώνιοι σύνδεσμοι ακαμψίας), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μεσω κοχλιωτών συνδέσεων συνθέτοντας το φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Οι διατομές προκύπτουν κατόπιν στατικής μελέτης του φορέα, σύμφωνα με τους ευροκώδικες και είναι ανοικτές ή κλειστές διατομές.
Oι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και μπορούν να σκυροδετηθούν σε ξυλότυπο (όπως ακριβώς στη συμβατική κατασκευή) ή σε μεταλλότυπο από τραπεζοειδή λαμαρίνα. Η ολόσωμη πλάκα στη συνέχεια σοβατίζεται. Στην περίπτωση της πρόπλακας απλώς βάφεται. Η συνεργασία των μεταλλικών στοιχείων και του σκυροδέματος των πλακών επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση διατμητικών ήλων στο άνω πέλμα των δοκών επι των οποίων εδράζονται οι πλάκες. Κάτω από τον μεταλλότυπο τοποθετείται γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους και τσιμεντοσανίδα ή άνθυγρη γυψοσανίδα για τους εξωτερικούς.

Δείγματα

Τοιχοποιία

Τοιχοποιία με ytong

Το ytong είναι είναι ένα βιομηχανικό υλικό με θερμομονωτικές ιδιότητες.Η τοιχοποιία είναι δρομική και κατασκευάζεται επι τόπου με χτίσιμο των στοιχείων και παρεμβολή σενάζ,ανά 1 μ. περίπου καθ’ ύψος. Λόγω των ιδιοτήτων του υλικού δεν είναι απαραίτητη η προσθήκη επιπλέον μόνωσης. Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται με σοβάτισμα και είναι 12,5-15 εκ. για τους εσωτερικούς τοίχους και 25 εκ. για τους εξωτερικούς.

Τοιχοποιϊα με βιομηχανικό πάνελ

Το βιομηχανικό πάνελ είναι ένα δομικό στοιχείο που αποτελείται από δύο παράλληλα πλέγματα και μια πλάκα αυτοσβηνώμενης διογκωμένης πολυστερίνης ανάμεσα τους. Τα δύο πλέγματα συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με δισδιαγώνιες γαλβανισμένες ράβδους. Μετά την τοποθέτηση και στήριξη τους μεταξύ των μεταλλικών υποστυλωμάτων, γίνεται εκτόξευση γαρμπιλομπετόν και σοβά. Το τελικό πάχος της τοιχοποιίας είναι 15 εκ. για τους εσωτερικούς τοίχους και 25 εκ. για τους εξωτερικούς.

Τοιχοποιϊα με οπτόπλινθους (τούβλα)

Η εξωτερική τοιχοποιϊα κατασκευάζεται με τούβλα διαστάσεων 18x18x32 (ογκότουβλα) και η εσωτερική τοιχοποιϊα με 12οπα τούβλα. Η θερμομόνωση κατασκευάζεται στην εξωτερική επιφάνεια της εξωτερικής τοιχοποιϊας με το σύστημα της θερμοπρόσοψης.

Θερμοπρόσοψη

TOP