Τρόπος δόμησης: Σύμμεικτη κατασκευή
Εμβαδόν: 435 μ2
Κατασκευή: 2010
Περιοχή: Κινέττα
Είδος: Μεζονέτα
Περιγραφή
3 πολυτελείς μεζονέτες συνολικού εμβαδού 435μ2, 145μ2 η κάθε μια κατασκευής 2010 στην περιοχή της Κινέττας Αττικής, με το σύστημα της σύμμικτης δόμησης από μεταλλικό σκελετό και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τοιχοποιία πλήρωσης έγινε με το δομικό υλικό τρισδιάστατου πάνελ (3Δ).
TOP