Πολυκατοικία | Αγ. Δημήτριος Αττικής

Πολυκατοικία | Αγ. Δημήτριος Αττικής

Πολυκατοικία Αγ. Δημήτριος Αττικής 01 Πολυκατοικία Αγ. Δημήτριος Αττικής 04 Πολυκατοικία Αγ. Δημήτριος Αττικής 05 Πολυκατοικία Αγ. Δημήτριος Αττικής 02 Πολυκατοικία Αγ. Δημήτριος Αττικής 06

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Προσθήκη δύο (2) ορόφων 160 m2 στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, Αθήνα Αττικής.

Περιοχή

Αγ. Δημήτριος Αττικής


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

160 m2


Κατασκευή

2013


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Προσθήκη δύο (2) ορόφων 160 m2 στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, Αθήνα Αττικής. Η κατασκευή του έγινε με το σύστημα της σύμμικτης δόμησης με μεταλλικό σκελετό και πλάκες από τραπεζοειδή λαμαρίνα (Μεταλλότυπος). Επίσης, οι σκάλες της ανωδομής κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς η στέγη κατασκευάστηκε από πάνελ πολυουρεθάνης. Η ανάθεση του έργου ήταν μέχρι την παράδοση του μεταλλικού σκελετού από την εταιρία μας.
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm