Πενταόροφο Ξενοδοχείο | Αθήνα

Πενταόροφο Ξενοδοχείο | Αθήνα

SmartBuilding Πενταώροφο Ξενοδοχείο Αθήνα 01 SmartBuilding Πενταώροφο Ξενοδοχείο Αθήνα 02 SmartBuilding Πενταώροφο Ξενοδοχείο Αθήνα 03

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Πενταόροφο Ξενοδοχείο στο Κέντρο της Αθήνας, 500 m2 Κατασκευής 2014.

Περιοχή

Αθήνα


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

500 m2


Κατασκευή

2014


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Πενταόροφο Ξενοδοχείο στο Κέντρο της Αθήνας, 500 m2 Κατασκευής 2014. Το υφιστάμενο κτίριο είναι κατασκευασμένο από φέρουσα τοιχοποιία με σκελετό από μπετόν στο πίσω μέρος του και χρήζει λόγο παλαιότητας ενισχύσεις στους δύο (2) υφιστάμενους ορόφους. Τρις (3) όροφοι με το σύστημα της σύμμικτης δόμησης από μεταλλικό σκελετό και σύμμικτες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα και τραπεζοειδή λαμαρίνα (Μεταλλότυπος). Ο συνδυασμός της επιλογής του τρόπου δόμησης της αναδομής, όπως επίσης και της επιλογής της τοιχοποιίας να κατασκευαστεί από ξηρά δόμηση μειώνει σημαντικά το βάρος της κατασκευής ώστε να επιτύχουμε προσθήκη ορόφων σε ήδη υπάρχουν παλιά κατοικία. θα κατασκευαστούν για χρήση ως δωμάτια. Ο πρώτος όροφος θα ανακαινιστεί για να φιλοξενήσει την reception και τους χώρου συγκέντρωσης του ξενοδοχείου.
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm