Τρόπος δόμησης: Σύμμεικτη κατασκευή
Εμβαδόν: 500 μ2
Κατασκευή: 2014
Περιοχή: Αθήνα
Είδος: Νέο Project
Περιγραφή
Πενταόροφο Ξενοδοχείο στο Κέντρο της Αθήνας, 500 μ2 Κατασκευής 2014. Το υφιστάμενο κτίριο είναι κατασκευασμένο από φέρουσα τοιχοποιία με σκελετό από μπετόν στο πίσω μέρος του και χρήζει λόγο παλαιότητας ενισχύσεις στους δύο (2) υφιστάμενους ορόφους. Τρις (3) όροφοι με το σύστημα της σύμμικτης δόμησης από μεταλλικό σκελετό και σύμμικτες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα και τραπεζοειδή λαμαρίνα (Μεταλλότυπος). Ο συνδυασμός της επιλογής του τρόπου δόμησης της αναδομής, όπως επίσης και της επιλογής της τοιχοποιίας να κατασκευαστεί από ξηρά δόμηση μειώνει σημαντικά το βάρος της κατασκευής ώστε να επιτύχουμε προσθήκη ορόφων σε ήδη υπάρχουν παλιά κατοικία. θα κατασκευαστούν για χρήση ως δωμάτια. Ο πρώτος όροφος θα ανακαινιστεί για να φιλοξενήσει την reception και τους χώρου συγκέντρωσης του ξενοδοχείου.
TOP