Μονοκατοικία | Μέγαρα Αττικής

Μονοκατοικία | Μέγαρα Αττικής

Μονοκατοικία Μέγαρα Αττικής 09 Μονοκατοικία Μέγαρα Αττικής 10 Μονοκατοικία Μέγαρα Αττικής 11 Μονοκατοικία Μέγαρα Αττικής 12 Μονοκατοικία Μέγαρα Αττικής 13 Μονοκατοικία Μέγαρα Αττικής 14 Μονοκατοικία Μέγαρα Αττικής 15 Μονοκατοικία Μέγαρα Αττικής 16

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Μεζονέτα 260 m2 κατασκευής 2006 στη περιοχή των Μεγάρων, Αττικής.

Περιοχή

Μέγαρα


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

260 m2


Κατασκευή

2006


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Μεζονέτα 260 m2 κατασκευής 2006 στη περιοχή των Μεγάρων, Αττικής. Για την κατασκευή επιλέχθηκε το σύστημα της σύμμικτης δόμησης από μεταλλικό σκελετό και συμπαγής πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα (Μπετόν). Η τοιχοποιία κατασκευάστηκε από τρισδιάστατο πάνελ (3Δ) και μονώθηκαν τα μεταλλικά υποστυλώματα βάση του ΚΕΝΑΚ για την αποφυγή θερμογεφυρών.
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm