Μονοκατοικία | Καπανδρίτι

Μονοκατοικία | Καπανδρίτι

Μονοκατοικία Καπανδρίτι 01 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 02 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 03 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 04 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 05 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 07 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 11 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 15 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 10 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 13 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 12 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 09 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 08 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 06 Μονοκατοικία Καπανδρίτι 14

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Μεζονέτα με υπόγειο 347 m2 κατασκευές 2008 με το σύστημα της σύμμικτης δόμησης από πρότυπες μεταλλικές διατομές και τοιχοποιία από 3Δ πάνελ.

Περιοχή

Καπανδρίτι


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

380 m2


Κατασκευή

2007


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Μεζονέτα με υπόγειο 347 m2 κατασκευές 2008 με το σύστημα της σύμμικτης δόμησης από πρότυπες μεταλλικές διατομές και τοιχοποιία από 3Δ πάνελ. Η κατασκευή αποπερατώθηκε με το σύστημα της σύμμικτης κατασκευής με μεταλλικό σκελετό και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την τοιχοποιία επιλέχθηκε βάση της μελέτης το τρισδιάστατο πάνελ (3Δ). Για τα κουφώματα επιλέχθηκαν, κουφώματα αλουμινίου πράσινου χρώματος. Τέλος η κατοικία αποπερατώθηκε με επένδυση πέτρας όπου είχε οριστεί από την αρχιτεκτονική μελέτη και οργανικό σοβά ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm