Μονοκατοικία | Βαρνάβας Αττικής

Μονοκατοικία | Βαρνάβας Αττικής

Μονοκατοικία Βαρνάβας Αττικής 05 Μονοκατοικία Βαρνάβας Αττικής 01 Μονοκατοικία Βαρνάβας Αττικής 02 Μονοκατοικία Βαρνάβας Αττικής 03 Μονοκατοικία Βαρνάβας Αττικής 05 Μονοκατοικία Βαρνάβας Αττικής 06 Μονοκατοικία Βαρνάβας Αττικής 07

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Διώροφη κατοικία με υπόγειο 270 m2 κατασκευής 2005 στη περιοχή του Βαρνάβα, Αττικής.

Περιοχή

Βαρνάβας Αττικής


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

270 m2


Κατασκευή

2005


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Διώροφη κατοικία με υπόγειο 270 m2 κατασκευής 2005 στη περιοχή του Βαρνάβα, Αττικής. Για την κατασκευή επιλέχθηκε το σύστημα της σύμμικτης δόμησης από μεταλλικό σκελετό και συμπαγής πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα (Μπετόν). Η τοιχοποιία κατασκευάστηκε από τρισδιάστατο πάνελ (3Δ) και μονώθηκαν τα μεταλλικά υποστυλώματα βάση του ΚΕΝΑΚ για την αποφυγή θερμογεφυρών.
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm