Κέντρο δεξιώσεων | Μέγαρα Αττικής

Κέντρο δεξιώσεων | Μέγαρα Αττικής

Κέντρο Δεξιώσεων Μέγαρα Αττικής 01 Κέντρο Δεξιώσεων Μέγαρα Αττικής 06 Κέντρο Δεξιώσεων Μέγαρα Αττικής 05 Κέντρο Δεξιώσεων Μέγαρα Αττικής 04 Κέντρο Δεξιώσεων Μέγαρα Αττικής 12 Κέντρο Δεξιώσεων Μέγαρα Αττικής 06 Κέντρο Δεξιώσεων Μέγαρα Αττικής 11 Κέντρο Δεξιώσεων Μέγαρα Αττικής 09 Κέντρο Δεξιώσεων Μέγαρα Αττικής 10

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Χώρος δεξιώσεων 1200m2 με υπόγειο κατασκευασμένο με το σύστημα της σύμμικτης δόμησης

Περιοχή

Μέγαρα Αττικής


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

1200 m2


Κατασκευή

08/2006-11/2006


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Χώρος δεξιώσεων 1200 m2 με υπόγειο κατασκευασμένο με το σύστημα της σύμμικτης δόμησης από πρότυπες μεταλλικές διατομές με πρόβλεψη για επέκταση καθ' ύψος ενός ακόμα ορόφου 600 m2. Ενιαίος χώρος 400τμ ανοιγμάτων 20μ x 20μ το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί από κανένα άλλο σύστημα δόμησης όπως η συμβατική ή την προκατασκευή (Προκατ). η τοιχοποιία κατασκευάστηκε από τρισδιάστατο πάνελ (3Δ) με την χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Οι χρόνοι παράδοσης ενός μεταλλικού κτιρίου είναι σημαντικά πιο γρήγοροι σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα δόμησης, έτσι η αποπεράτωση της κατασκευής έγινε σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης. Το κτίριο έχει μελετηθεί ώστε να υποστηρίζει επέκταση ορόφου αντίστοιχων τετραγωνικών (600 m2).
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm