Ισόγεια Κατοικία Με Υπόγειο | Κινέττα

Ισόγεια Κατοικία Με Υπόγειο | Κινέττα

Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 05 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 01 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 02 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 03 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 04 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 06 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 07 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 08 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 09 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 10 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 11 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 12 Ισόγεια Κατοικία Κινέττα 13

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Ισόγεια κατοικία 206 m2 με υπόγειο κατασκευής 2010 στην περιοχή της Κινέττας, Αττικής με τι σύστημα της σύμμικτης δόμηση.

Περιοχή

Κινέττα


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

206 m2


Κατασκευή

2010


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Ισόγεια κατοικία 206 m2 με υπόγειο κατασκευής 2010 στην περιοχή της Κινέττας, Αττικής με τι σύστημα της σύμμικτης δόμηση. Η σύμμικτη δόμηση είναι ένα σύστημα που συμπεριλαμβάνει το μεταλλικό κτίριο και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν). Τα μεταλλικά στοιχεία μονώνονται ώστε να αποφευχθούν τυχόν θερμογέφυρες. Το σύστημα της SMART BUILDING με τοιχοποιία με την κλασσική τούβλινα διαστάσεων 18x18x32 και εξωτερική θερμομόνωση διεθνών προδιαγραφών από εταιρίες όπως η KNAUF, druckfarben κλπ και οργανικό σοβά που δεν προκαλεί ρηγματώσεις. Τα χρώματα τα όποια χρησιμοποιούνται βάση της τεχνικής περιγραφής της Smart Buildingείναι οικολογικά και προμηθευτής αυτών είναι η εταιρία Kraft paintings. Τα κουφώματα είναι είτε αλουμινίου είτε PVC και βάση της τεχνικής περιγραφής της Smart Building προμηθευτές αυτών είναι οι εταιρίες ALOUMIL, EUROPA, ALCO ή αντίστοιχα.
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm