Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο | Κόρινθος

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο | Κόρινθος

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 14 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 19 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 15 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 17 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 16 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 20 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 21 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 22 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 23 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 24 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 25 Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Κόρινθος 26

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Α΄ φάση 900 m2 και Β΄ φάση κατασκευής, κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας 5400 m2, κατασκευής 2005 στην περιοχή της Κορίνθου

Περιοχή

Κόρινθος


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

Α’ Φάση 5.400 m2 – Β’ Φάση 900 m2


Κατασκευή

2005


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Α΄ φάση 900 m2 και Β΄ φάση κατασκευής, κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας 5400 m2, κατασκευής 2005 στην περιοχή της Κορίνθου, Κορινθίας. Για την κατασκευή επιλέχθηκε το σύστημα της αμιγώς μεταλλικής κατασκευής από μεταλλικό σκελετό και συμπαγής πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα (Μπετόν). Τα μεταλλικά στοιχεία μονώνονται εσωτερικά και εξωτερικά της κατασκευής όπως ορίζει ο Ελληνικός κανονισμός (ΚΕΝΑΚ) για την αποφυγή θερμογεφυρών. Η τοιχοποιία κατασκευάστηκε από τρισδιάστατο πάνελ (3Δ) εσωτερικά και εξωτερικά. Ο χρόνος αποπεράτωσης ήταν λιγότερο από 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης του έργου.
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm