Επέκταση Μονοκατοικίας Κατ’ Ύψος | Μέγαρα

Επέκταση Μονοκατοικίας Κατ’ Ύψος | Μέγαρα

Επέκταση Μονοκατοικίας Μέγαρα 01 Επέκταση Μονοκατοικίας Μέγαρα 02 Επέκταση Μονοκατοικίας Μέγαρα 03 Επέκταση Μονοκατοικίας Μέγαρα 08 Επέκταση Μονοκατοικίας Μέγαρα 07 Επέκταση Μονοκατοικίας Μέγαρα 06 Επέκταση Μονοκατοικίας Μέγαρα 04 Επέκταση Μονοκατοικίας Μέγαρα 05

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Μεζονέτα με επέκταση ορόφου και οριζόντια επέκταση 200 m2 κατασκευής 2009 στη περιοχή των Μεγάρων, Αττικής.

Περιοχή

Μέγαρα


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

200 m2


Κατασκευή

2009


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Μεζονέτα με επέκταση ορόφου και οριζόντια επέκταση 200 μ2 κατασκευής 2009 στη περιοχή των Μεγάρων, Αττικής. Για την κατασκευή επιλέχθηκε το σύστημα της σύμμικτης δόμησης που ενδείκνυται λόγο του χαμηλού της βάρους για προσθήκη ορόφων. Η τοιχοποιία κατασκευάστηκε από τρισδιάστατο πάνελ (3Δ) και μονώθηκαν τα μεταλλικά υποστυλώματα βάση του ΚΕΝΑΚ για την αποφυγή θερμογεφυρών. Στο εξωτερικό του κτιρίου βάση της αρχιτεκτονικής μελέτης κατασκευαστήκαν σκοτίες και τα επιχρίσματα έγιναν από οργανικό σοβά ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm