Δύο Ημι-Ανεξάρτητες Μεζονέτες | Κάντια Εύβοιας

Δύο Ημι-Ανεξάρτητες Μεζονέτες | Κάντια Εύβοιας

Δύο Ημιανεξάρτητες Μεζονέτες Κάντια Εύβοιας 01 Δύο Ημιανεξάρτητες Μεζονέτες Κάντια Εύβοιας 02 Δύο Ημιανεξάρτητες Μεζονέτες Κάντια Εύβοιας 03 Δύο Ημιανεξάρτητες Μεζονέτες Κάντια Εύβοιας 04 Δύο Ημιανεξάρτητες Μεζονέτες Κάντια Εύβοιας 05 Δύο Ημιανεξάρτητες Μεζονέτες Κάντια Εύβοιας 08 Δύο Ημιανεξάρτητες Μεζονέτες Κάντια Εύβοιας 09 Δύο Ημιανεξάρτητες Μεζονέτες Κάντια Εύβοιας 07

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Μεζονέτα με υπόγειο 243 m2 κατασκευές 2008 με το σύστημα της σύμμικτης δόμησης από πρότυπες μεταλλικές διατομές και τοιχοποιία από 3Δ πάνελ.

Περιοχή

Κάντια Εύβοιας


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

243 m2


Κατασκευή

2008


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Μεζονέτα με υπόγειο 243 m2 κατασκευές 2008 με το σύστημα της σύμμικτης δόμησης από πρότυπες μεταλλικές διατομές και τοιχοποιία από 3Δ πάνελ. Η κατασκευή αποπερατώθηκε με το σύστημα της σύμμικτης κατασκευής με μεταλλικό σκελετό και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την τοιχοποιία επιλέχθηκε βάση της μελέτης το τρισδιάστατο πάνελ (3Δ).
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm