Δύο Διόροφες Μεζονέτες | Πικέρμι Αττικής

Δύο Διόροφες Μεζονέτες | Πικέρμι Αττικής

Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 01 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 02 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 03 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 04 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 06 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 07 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 08 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 06 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 07 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 08 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 09 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 10 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 11 Διώροφες Μεζονέτες Πικέρμι Αττικής 05

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Δυο ενωμένες διώροφες κατοικίες συνολικού εμβαδού 550 m2 κατασκευής 2008 στην περιοχή Πικέρμι, Αττικής

Περιοχή

Πικέρμι Αττικής


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

550 m2


Κατασκευή

2008


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Δυο ενωμένες διώροφες κατοικίες συνολικού εμβαδού 550 m2 κατασκευής 2008 στην περιοχή Πικέρμι, Αττικής με το σύστημα της σύμμικτες δόμησης. Τα μεταλλικά στοιχεία του σκελετού του κτιρίου μονώνονται με ώστε να μη δημιουργούνται θερμογέφυρες. Για την τοιχοποιία επιλέχθηκε βάση της μελέτης το τρισδιάστατο πάνελ (3Δ).
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm