Τρόπος δόμησης: Σύμμεικτη κατασκευή
Εμβαδόν: 218 μ2
Κατασκευή: 2010
Περιοχή: Άνω Λιόσια
Είδος: Μεζονέτα
Περιγραφή
Διώροφη μεζονέτα 218 μ2 με υπόγειο και εμφανή μεταλλικά στοιχεία, κατασκευής 2010 στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, Αττικής. Για την κατασκευή επιλέχθηκε το σύστημα της αμιγώς μεταλλικής κατασκευής από μεταλλικό σκελετό και πλάκες από τραπεζοειδή λαμαρίνα (Μεταλλότυπος). Τα μεταλλικά στοιχεία μονώνονται εσωτερικά και εξωτερικά της κατασκευής όπως ορίζει ο Ελληνικός κανονισμός (ΚΕΝΑΚ) για την αποφυγή θερμογεφυρών. Για την εξωτερική τοιχοποιία επιλέχθηκε η τουβλίνα διαστάσεων 18x18x32 και η θερμομόνωση επιτυγχάνεται με το σύστημα της εξωτερικής θερμοπρόσοψης και για την εσωτερική το σύστημα της ξηράς δόμησης από γυψοσανίδα και πετροβάμβακα της εταιρίας KNAUF. Το εσωτερικό της κατοικίας κατασκευάστηκε με ξύλινα πατώματα όπως επίσης και τα σκαλοπάτια της αμιγώς μεταλλικής κλίμακας.
TOP