Ανακατασκευασμένη Μονοκατοικία | Μέγαρα

Ανακατασκευασμένη Μονοκατοικία | Μέγαρα

Ανακατασκευή Μονοκατοικίας Μέγαρα 02 Ανακατασκευή Μονοκατοικίας Μέγαρα 01 Ανακατασκευή Μονοκατοικίας Μέγαρα 03 Ανακατασκευή Μονοκατοικίας Μέγαρα 04 Ανακατασκευή Μονοκατοικίας Μέγαρα 06 Ανακατασκευή Μονοκατοικίας Μέγαρα 05 Ανακατασκευή Μονοκατοικίας Μέγαρα 07 Ανακατασκευή Μονοκατοικίας Μέγαρα 08 Ανακατασκευή Μονοκατοικίας Μέγαρα 10 Ανακατασκευή Μονοκατοικίας Μέγαρα 09

Portfolio Description

Περιγραφή Έργου

Αναπαλαίωση παλαιάς μονοκατοικίας 71 m2, στην περιοχή των Μεγάρων, Αττική.

Περιοχή

Μέγαρα


Τρόπος δόμησης

Σύμμεικτη κατασκευή


Εμβαδόν

71 m2


Κατασκευή

2011


Project Status

General Progress

Περισσότερες Πληροφορίες

Αναπαλαίωση παλαιάς μονοκατοικίας 71 m2, στην περιοχή των Μεγάρων, Αττική. Στην κατοικία έλαβαν χώρα ενισχύσεις με μεταλλικά στοιχειά , προσθήκη κεραμοσκεπής και θερμομόνωσης. Το σύστημα της μεταλλικής δόμησης επιλέχθηκε για την ενίσχυση της κατοικίας λόγο χαμηλού βάρους, γρήγορου χρόνου αποπεράτωσης και μικρότερων επεμβάσεων στην δομή του υφιστάμενου κτιρίου χωρίς την χρήση κλασσικών τεχνικών όπως ενίσχυση με μανδύες και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για την δημιουργία κολονών και δοκαριών. Η κεραμοσκεπή κατασκευάστηκε από ξύλινο σκελετό λόγο του χαμηλότερου βάρους που προσθέτει. Η κεραμοσκεπή κατασκευάστηκε και μονώθηκε σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Smart Building.
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm