Υπολογιστής Κόστους

Πληκτρολογήστε τα Τετραγωνικά της Κατοικίας που επιθυμείτε να Κατασκευάσετε:   μ2

Ενδεικτικές Τιμές, Υπολογιστής Κόστους Κατασκευής Κατοικίας με την μέθοδο της ΒΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.0. Κόστος Κατασκευής Ανωδομής
Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 850 €/μ2 = 0.00 €.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Αφαίρεση
Διπλά Τοιχία – Πρόπλακα – Ηλεκτρολογικά (έως τα σοβαντίσματα)
60.38 %
0.00

Αφαίρεση
Ηλεκτρολογικά, Kαλωδιώσεις και Mονταρίσματα Ηλεκτρ. Πίνακα
3.01 %
0.00

Αφαίρεση
Διακόπτες – Πρίζες σε Πλήρη Λειτουργία
0.80 %
0.00

Αφαίρεση
Μάρμαρα – Κατωκάσια
0.34 %
0.00

Αφαίρεση
Υδραυλικά
4.38 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Δαπέδου (αγορά)
1.47 %
0.00

Αφαίρεση
Κατασκευή και Υλικά – Υπόστρωμα – Κόλες – Τοποθέτηση Πλακιδίων
3.33 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Μπάνιου (αγορά) Συμμετοχή
0.33 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Μπάνιου (τοποθέτηση) Συμμετοχή
0.58 %
0.00

Αφαίρεση
Κουφώματα Εξωτερικά (αλουμίνια)
6.70 %
0.00

Αφαίρεση
Κουφώματα Εσωτερικά (ξύλινα)
2.56 %
0.00

Αφαίρεση
Ντουλάπια Κουζίνας – Νεροχύτης
2.64 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Κουζίνας (αγορά-περαστικά)
0.14 %
0.00

Αφαίρεση
Ντουλάπια Υπνοδωματίων
2.68 %
0.00

Αφαίρεση
Είδη Υγιεινής 1 Μπανίερα 1 Ντουζιέρα 2 Λεκάνες 2 Νιπτήρες Αξεσουαρ
0.79 %
0.00

Αφαίρεση
Διακόπτες Ηλεκτρολογικοί
0.20 %
0.00

Αφαίρεση
Χρώματα
5.03 %
0.00

Αφαίρεση
Θερμομόνωση
0.76 %
0.00

Αφαίρεση
Υγρομόνωση
3.88 %
0.00

Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 850 €/μ2 = 0.00 €.
ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Ενδεικτικές Τιμές, Υπολογιστής Κόστους Κατασκευής Κατοικίας με την μέθοδο της ΣΥΜΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.0. Κόστος Κατασκευής Ανωδομής
Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 990 €/μ2 = 0.00 €.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Αφαίρεση
Μεταλλικός Σκελετός
20.20 %
0.00

Αφαίρεση
Πλάκες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
6.03 %
0.00

Αφαίρεση
Τοιχοποιϊα - Υλικά
10.07 %
0.00

Αφαίρεση
Τοιχοποιϊα - Εργασία
6.54 %
0.00

Αφαίρεση
Επιχρίσματα - Υλικά
5.36 %
0.00

Αφαίρεση
Επιχρίσματα - Εργασία
9.30 %
0.00

Αφαίρεση
Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Φάση 1η (Σωληνώσεις-Κουτιά Διακλαδώσεων/Πριζοδιακοπτών-Κουτί πίνακα)
2.89 %
0.00

Αφαίρεση
Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Φάση 2η (Τοποθέτηση Καλωδιώσεων - Σύνθεση Πίνακα)

3.01 %
0.00

Αφαίρεση
Διακόπτες - Πρίζες σε Πλήρη Λειτουργία
0.80 %
0.00

Αφαίρεση
Μάρμαρα - Κατώκασια
0.34 %
0.00

Αφαίρεση
Υδραυλική Εγκατάσταση
4.38 %
0.00

Αφαίρεση
Προμήθεια Πλακιδίων Δαπέδου
1.47 %
0.00

Αφαίρεση
Τοποθέτηση Πλακιδίων Δαπέδου (Κατασκευή υποστρώματος και τοποθέτηση. Υλικά και Εργασία)

3.33 %
0.00

Αφαίρεση
Προμήθεια Πλακιδίων Λουτρού
0.33 %
0.00

Αφαίρεση
Τοποθέτηση Πλακιδίων Λουτρού
0.58 %
0.00

Αφαίρεση
Εξωτερικά Κουφώματα (Αλουμινίου ή Συνθετικά)
6.70 %
0.00

Αφαίρεση
Εσωτερικά Κουφώματα (ξύλου)
2.56 %
0.00

Αφαίρεση
Ντουλάπια Κουζίνας / Νεροχύτης
2.64 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια κουζίνας (προμήθεια και τοποθέτηση)
0.14 %
0.00

Αφαίρεση
Ντουλάπες Υπνοδωματίων
2.68 %
0.00

Αφαίρεση
Είδη Υγιεινής
0.79 %
0.00

Αφαίρεση
Ηλεκτρολογικοί Διακόπτες
0.20 %
0.00

Αφαίρεση
Χρωματισμοί (Υλικά και Εργασία)
5.03 %
0.00

Αφαίρεση
Θερμομόνωση
0.76 %
0.00

Αφαίρεση
Υγρομόνωση
3.88 %
0.00

Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 990 €/μ2 = 0.00 €.

Ενδεικτικές Τιμές, Υπολογιστής Κόστους Κατασκευής Κατοικίας με την μέθοδο της ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.0. Κόστος Κατασκευής Ανωδομής
Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 1,100 €/μ2 = 0.00 €.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Αφαίρεση
Φέρων Oργανισμός
30.14 %
0.00

Αφαίρεση
Τοιχοποιϊα – Yλικά
11.57 %
0.00

Αφαίρεση
Τοιχοποιϊα – Eργασία
7.51 %
0.00

Αφαίρεση
Σοβατίσματα – Yλικά
6.16 %
0.00

Αφαίρεση
Σοβατίσματα – Eργασια
10.68 %
0.00

Αφαίρεση
Ηλεκτρολογικά Εως Σοβατίσματa – Σωληνώσεις (καβούκι πίνακα)
3.32 %
0.00

Αφαίρεση
Ηλεκτρολογικά, Καλωδιώσεις και Μονταρίσματα Ηλεκτρ. Πίνακα
2.33 %
0.00

Αφαίρεση
Διακόπτες – Πρίζες σε Πλήρη Λειτουργία
0.62 %
0.00

Αφαίρεση
Μάρμαρα – Κατώκασια
0.26 %
0.00

Αφαίρεση
Υδραυλικά
3.39 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακακια Δαπέδου (αγορα)
1.13 %
0.00

Αφαίρεση
Κατασκευή και Υλικά – Υπόστρωμα – Κόλες – Τοποθέτηση Πλακιδίων
2.57 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Μπάνιου (αγορά) Συμμετοχή
0.26 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Μπάνιου (τοποθέτηση) Συμμετοχή
0.45 %
0.00

Αφαίρεση
Κουφώματα Εξωτερικά (αλουμίνια)
5.18 %
0.00

Αφαίρεση
Κουφώματα Εσωτερικά (ξύλινα)
1.98 %
0.00

Αφαίρεση
Ντουλάπια Κουζίνας – Νεροχύτης
2.04 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Κουζίνας (αγορά – περαστικά)
0.11 %
0.00

Αφαίρεση
Ντουλάπια Υπνοδωματίων
2.07 %
0.00

Αφαίρεση
Είδη Υγιεινής 1 Μπανίερα 1 Ντουζιέρα 2 Λεκάνες 2 Νιπτήρες Αξεσουαρ
0.61 %
0.00

Αφαίρεση
Διακόπτες Ηλεκτρολογικοί
0.16 %
0.00

Αφαίρεση
Χρώματα
3.88 %
0.00

Αφαίρεση
Θερμομόνωση
0.59 %
0.00

Αφαίρεση
Υγρομόνωση (προαιρετική)
3.00 %
0.00

Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 1,100 €/μ2 = 0.00 €.
2.0. Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας
Πληκτρολογήστε τα Τετραγωνικά της Κατοικίας που επιθυμείτε να Εκδώσετε Άδεια:   μ2
Το κόστος της άδειας είναι: 0.00 μ2 x 90 €/μ2 = 0.00 €.

* Η τιμή περιλαμβάνει Αμοιβές Μελετών.

3.0. Χωματουργικά – Εκσκαφές
Πληκτρολογήστε τον εκτιμώμενο όγκο σε κυβικά μέτρα:   μ2
Επιλέξτε το είδος του εδάφους

Γαιώδες Έδαφος
Λεπτομέρειες

Ημιβραχώδες Έδαφος
Λεπτομέρειες

Βραχώδες Έδαφος
Λεπτομέρειες

Το κόστος εκσκαφών είναι: 0.00 μ3 x 5 €/μ3 = 0.00 €.
4.0. Κατασκευή Θεμελίωσης / Υπογείου
Πληκτρολογήστε την συνολική επιφάνεια του Υπογείου:   μ2

Στην Περίπτωση που το Υπόγειο είναι μικρότερο από τον Ισόγειο Όροφο, για παράδειγμα αν το Ισόγειο έχει επιφάνεια 100μ2 και επιθυμούμε Υπόγειο συνολικής επιφάνειας 50μ2, θα απαιτηθεί επιπλέον θεμελίωση για τον Ισόγειο Όροφο: 100μ2 – 50μ2 = 50μ2.
Άρα η επιφάνεια της θεμελίωσης πέραν του Υπογείου που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι 50μ2.

Πληκτρολογήστε την συνολική επιφάνεια Θεμελίωσης Πέραν Του Υπογείου:   μ2
Το κόστος θεμελίωσης του υπογείου είναι: 0.00 μ2 x 350 €/μ2 = 0.00 €.
Το κόστος θεμελίωσης πλέον του υπογείου είναι: 0.00 μ2 x 160 €/μ2 = 0.00 €.
Το συνολικό κόστος θεμελίωσης είναι: 0.00 €.
5.0. Λοιπά Στοιχεία Ανωδομής
Πληκτρολογήστε την συνολική επιφάνεια των Ημιυπαιθρίων:   μ2

λεπτομέρειες

Το κόστος κατασκευής των Ημιυπαιθρίων είναι: 0.00 μ2 x 500 €/μ2 = 0.00 €.
Πληκτρολογήστε την συνολική επιφάνεια των εξωστών της αναδωμής:   μ2

λεπτομέρειες

Το κόστος κατασκευής των Εξωστών είναι: 0.00 μ2 x 380 €/μ2 = 0.00 €.
Πληκτρολογήστε τον συνολικό αριθμό κλιμάκων της αναδωμής:   τεμάχια

λεπτομέρειες

Το κόστος κατασκευής των Κλιμάκων είναι: 0.00 x 2500 €/Τεμάχιο = 0.00 €.
logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm