Πληκτρολογήστε τα Τετραγωνικά της Κατοικίας που επιθυμείτε να Κατασκευάσετε: μ2

Ενδεικτικές Τιμές, Υπολογιστής Κόστους Κατασκευής Κατοικίας με την μέθοδο της ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.0. Κόστος Κατασκευής Ανωδομής
Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 890 €/μ2 = 0.00 €.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών, την Βιομηχανοποίηση (επεξεργασία στο εργοστάσιο), την μεταφορά στο εργοτάξιο και την Ανέγερση του Μεταλλικού Σκελετού.

20.20 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών. Κατασκευή ξυλοτύπων, προμήθεια/τοποθέτηση Οπλισμών την προμήθεια Νωπού Σκυροδέματος και την εκτέλεση εργασιών Σκυροδέτησης των πλακών.

6.03 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών. Ανάλογα με το σύστημα της τοιχοποιϊας που θα επιλέξετε. Είτε Ytong, είτε 3D/Emmedue, είτε Τούβλα, είτε σύστημα Ξηράς Δόμησης με τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή τους.

10.07 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Εκτέλεση της Εργασίας κατασκευής της τοιχοποιϊας. Ανάλογα με το σύστημα της τοιχοποιϊας που θα επιλέξετε. Είτε Ytong, είτε 3D/Emmedue, είτε Τούβλα, είτε σύστημα Ξηράς Δόμησης.

6.54 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών κατασκευής των επιχρισμάτων ανάλογα με το σύστημα τοιχοποιϊας που έχετε επιλέξει.

5.36 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών κατασκευής των επιχρισμάτων ανάλογα με το σύστημα τοιχοποιϊας που έχετε επιλέξει.

9.30 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών κατασκευής της πρώτης φάσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ήτοι: την τοποθέτηση των σωληνώσεων. Την τοποθέτηση κουτιών των πριζοδιακοπτών/Διακλαδώσεων. Την τοποθέτηση των κουτιών των πινάκων.

2.89 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών κατασκευής της 2ης Φάσης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης, ήτοι:

  • Την τοποθέτηση των καλωδιώσεων.
  • Την Σύνθεση των Πινάκων (τοποθέτηση ασφαλειοδιακοπτών κλπ).

3.01 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Τοποθέτηση των Πριζοδιακοπτών και τις απαραίτητες συνδέσεις/ρυθμίσεις/ελέγχους λειτουργίας της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης.

0.80 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια και Τοποθέτηση των μαρμαροποδιών στα εξωτερικά κουφώματα.

0.34 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασίας για την κατασκευή της Υδραυλικής Εγκατάστασης της Ύδρευσης/Αποχέτευσης/Προεγκατάσταση Σωληνώσεων Καλοριφέρ (Πίνακες Υδροληψίας/Πολυστρωματικοί Αγωγοί/Αγωγοί Αποχέτευσης Βαρέως Τύπου).

4.38 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια των Πλακιδίων δαπέδου σύμφωνα με τις επιλογές σας από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές μας (Veneti, Porcelana κλπ).

1.47 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης των Πλακιδίων δαπέδου ήτοι:

  • Κατασκευή Υποστρωμάτων (Γεμίσματα)
  • Τοποθέτηση Πλακιδίων (Εργασία, κόλλες, σταυροί, στόκοι).
  • Αρμολόγημα.

3.33 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια των Πλακιδίων δαπέδου σύμφωνα με τις επιλογές σας από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές μας (Veneti, Porcelana κλπ).

0.33 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την την Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης των Πλακιδίων Τοίχου στα λουτρά.

0.58 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια και την Τοποθέτηση των Εξωτερικών Κουφωμάτων είτε Αλουμινίου είτε Συνθετικών (PVC) σύμφωνα με την επιλογή σας από τους προμηθευτές μας.

6.70 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια και την Τοποθέτηση των Εσωτερικών Θυρών σύμφωνα με τις επιλογές σας από τους προμηθευτές μας.

2.56 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια και την Τοποθέτηση των Ντουλαπιών της Κουζίνας σε σχέδιο της αρεσκείας σας από τους προμηθευτές μας.

2.64 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια και την Τοποθέτηση των Πλακιδίων στον τοίχο της Κουζίνας σύμφωνα με τις επιλογές σας.

0.14 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια και την Τοποθέτηση των Ντουλαπών στα υπνοδωμάτια σε σχέδιο της αρεσκείας σας από τους προμηθευτές μας.

2.68 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Ειδών Υγιεινής σύμφωνα με τις επιλογές σας από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές μας (Veneti, Porcelana κλπ).

0.79 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια των Πριζοδιακοπτών της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης.

0.20 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασίας των Χρωματισμών του κτιρίου σε αποχρώσεις της αρεσκείας σας.

5.03 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασίας για την πλήρη θερμομόνωση του κτιρίου.

0.76 %
0.00

Αφαίρεση

Περιλαμβάνει την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασίας για την πλήρη υγρομόνωση του κτιρίου.

3.88 %
0.00

Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 890 €/μ2 = 0.00 €.

Ενδεικτικές Τιμές, Υπολογιστής Κόστους Κατασκευής Κατοικίας με την μέθοδο της ΒΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.0. Κόστος Κατασκευής Ανωδομής
Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 850 €/μ2 = 0.00 €.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Αφαίρεση
Διπλά Τοιχία – Πρόπλακα – Ηλεκτρολογικά (έως τα σοβαντίσματα)
60.38 %
0.00

Αφαίρεση
Ηλεκτρολογικά, Kαλωδιώσεις και Mονταρίσματα Ηλεκτρ. Πίνακα
3.01 %
0.00

Αφαίρεση
Διακόπτες – Πρίζες σε Πλήρη Λειτουργία
0.80 %
0.00

Αφαίρεση
Μάρμαρα – Κατωκάσια
0.34 %
0.00

Αφαίρεση
Υδραυλικά
4.38 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Δαπέδου (αγορά)
1.47 %
0.00

Αφαίρεση
Κατασκευή και Υλικά – Υπόστρωμα – Κόλες – Τοποθέτηση Πλακιδίων
3.33 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Μπάνιου (αγορά) Συμμετοχή
0.33 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Μπάνιου (τοποθέτηση) Συμμετοχή
0.58 %
0.00

Αφαίρεση
Κουφώματα Εξωτερικά (αλουμίνια)
6.70 %
0.00

Αφαίρεση
Κουφώματα Εσωτερικά (ξύλινα)
2.56 %
0.00

Αφαίρεση
Ντουλάπια Κουζίνας – Νεροχύτης
2.64 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Κουζίνας (αγορά-περαστικά)
0.14 %
0.00

Αφαίρεση
Ντουλάπια Υπνοδωματίων
2.68 %
0.00

Αφαίρεση
Είδη Υγιεινής 1 Μπανίερα 1 Ντουζιέρα 2 Λεκάνες 2 Νιπτήρες Αξεσουαρ
0.79 %
0.00

Αφαίρεση
Διακόπτες Ηλεκτρολογικοί
0.20 %
0.00

Αφαίρεση
Χρώματα
5.03 %
0.00

Αφαίρεση
Θερμομόνωση
0.76 %
0.00

Αφαίρεση
Υγρομόνωση
3.88 %
0.00

Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 850 €/μ2 = 0.00 €.
ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Ενδεικτικές Τιμές, Υπολογιστής Κόστους Κατασκευής Κατοικίας με την μέθοδο της ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.0. Κόστος Κατασκευής Ανωδομής
Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 1,000 €/μ2 = 0.00 €.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Αφαίρεση
Φέρων Oργανισμός
30.14 %
0.00

Αφαίρεση
Τοιχοποιϊα – Yλικά
11.57 %
0.00

Αφαίρεση
Τοιχοποιϊα – Eργασία
7.51 %
0.00

Αφαίρεση
Σοβατίσματα – Yλικά
6.16 %
0.00

Αφαίρεση
Σοβατίσματα – Eργασια
10.68 %
0.00

Αφαίρεση
Ηλεκτρολογικά Εως Σοβατίσματa – Σωληνώσεις (καβούκι πίνακα)
3.32 %
0.00

Αφαίρεση
Ηλεκτρολογικά, Καλωδιώσεις και Μονταρίσματα Ηλεκτρ. Πίνακα
2.33 %
0.00

Αφαίρεση
Διακόπτες – Πρίζες σε Πλήρη Λειτουργία
0.62 %
0.00

Αφαίρεση
Μάρμαρα – Κατώκασια
0.26 %
0.00

Αφαίρεση
Υδραυλικά
3.39 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακακια Δαπέδου (αγορα)
1.13 %
0.00

Αφαίρεση
Κατασκευή και Υλικά – Υπόστρωμα – Κόλες – Τοποθέτηση Πλακιδίων
2.57 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Μπάνιου (αγορά) Συμμετοχή
0.26 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Μπάνιου (τοποθέτηση) Συμμετοχή
0.45 %
0.00

Αφαίρεση
Κουφώματα Εξωτερικά (αλουμίνια)
5.18 %
0.00

Αφαίρεση
Κουφώματα Εσωτερικά (ξύλινα)
1.98 %
0.00

Αφαίρεση
Ντουλάπια Κουζίνας – Νεροχύτης
2.04 %
0.00

Αφαίρεση
Πλακάκια Κουζίνας (αγορά – περαστικά)
0.11 %
0.00

Αφαίρεση
Ντουλάπια Υπνοδωματίων
2.07 %
0.00

Αφαίρεση
Είδη Υγιεινής 1 Μπανίερα 1 Ντουζιέρα 2 Λεκάνες 2 Νιπτήρες Αξεσουαρ
0.61 %
0.00

Αφαίρεση
Διακόπτες Ηλεκτρολογικοί
0.16 %
0.00

Αφαίρεση
Χρώματα
3.88 %
0.00

Αφαίρεση
Θερμομόνωση
0.59 %
0.00

Αφαίρεση
Υγρομόνωση (προαιρετική)
3.00 %
0.00

Το συνολικό κόστος είναι: 100% x 0.00 μ2 x 1,000 €/μ2 = 0.00 €.

2.0. Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας
Πληκτρολογήστε τα Τετραγωνικά της Κατοικίας που επιθυμείτε να Εκδώσετε Άδεια: μ2
Το κόστος της άδειας είναι: 0.00 μ2 x 70 €/μ2 = 0.00 €.

* Η τιμή περιλαμβάνει Αμοιβές Μελετών.

3.0. Χωματουργικά – Εκσκαφές
Πληκτρολογήστε τον εκτιμώμενο όγκο σε κυβικά μέτρα: μ2
Επιλέξτε το είδος του εδάφους

Γαιώδες Έδαφος

Ημιβραχώδες Έδαφος

Βραχώδες Έδαφος

Το κόστος εκσκαφών είναι: 0.00 μ3 x 5 €/μ3 = 0.00 €.
4.0. Κατασκευή Θεμελίωσης / Υπογείου
Πληκτρολογήστε την συνολική επιφάνεια του Υπογείου: μ2

Στην Περίπτωση που το Υπόγειο είναι μικρότερο από τον Ισόγειο Όροφο, για παράδειγμα αν το Ισόγειο έχει επιφάνεια 100μ2 και επιθυμούμε Υπόγειο συνολικής επιφάνειας 50μ2, θα απαιτηθεί επιπλέων θεμελίωση για τον Ισόγειο Όροφο: 100μ2 – 50μ2 = 50μ2.
Άρα η επιφάνεια της θεμελίωσης πέραν του Υπογείου που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι 50μ2.

Πληκτρολογήστε την συνολική επιφάνεια Θεμελίωσης Πέραν Του Υπογείου: μ2
Το κόστος θεμελίωσης του υπογείου είναι: 0.00 μ2 x 350 €/μ2 = 0.00 €.
Το κόστος θεμελίωσης πλέον του υπογείου είναι: 0.00 μ2 x 126 €/μ2 = 0.00 €.
Το συνολικό κόστος θεμελίωσης είναι: 0.00 €.
5.0. Λοιπά Στοιχεία Ανωδομής
Πληκτρολογήστε την συνολική επιφάνεια των Ημιυπαιθρίων: μ2

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Γ.Ο.Κ. (Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό) οι Ημιυπαίθριοι
χώροι δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 15% της Δόμησης.
Δηλαδή αν η συνολική επιφάνεια της Δόμησης είναι 100μ2 η συνολική επιφάνεια των
Ημιυπαιθρίων δεν μπορεί να υπαρβαίνει τα, 100μ2 x 15% = 15μ2

Το κόστος κατασκευής των Ημιυπαιθρίων είναι: 0.00 μ2 x 500 €/μ2 = 0.00 €.
Πληκτρολογήστε την συνολική επιφάνεια των εξωστών της αναδωμής: μ2

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Γ.Ο.Κ. (Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό) οι Εξώστες
δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 20% της Δόμησης.
Δηλαδή αν η συνολική επιφάνεια της Δόμησης είναι 100μ2 η συνολική επιφάνεια των
Εξωστών δεν μπορεί να υπαρβαίνει τα, 100μ2 x 20% = 20μ2

Το κόστος κατασκευής των Εξωστών είναι: 0.00 μ2 x 380 €/μ2 = 0.00 €.
Πληκτρολογήστε τον συνολικό αριθμό κλιμάκων της αναδωμής: μ2

Το κόστος αφορά σκάλα από οπλισμένο σκυρόδεμα με 17 σκαλοπάτια και περιλαμβάνει
επένδυση πλακιδίων ή μαρμάρου και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Το κόστος κατασκευής των Κλιμάκων είναι: 0.00 μ2 x 2500 €/μ2 = 0.00 €.
TOP