Υδραυλική Εγκατάσταση

Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται

 • Ύδρευση.
 • Κεντρική Θέρμανση – Ψύξη.
 • Καύσιμο Αέριο.
 • Αποχέτευση Ομβρίων.
 • Αποχέτευση Ακαθάρτων.
 • Βόθρος

Τρόπος Κατασκευής

 1. Με έκχυση οπλισμένου σκυροδέματος επί τόπου στην οικοδομή.
 2. Με προκατασκευασμένα δαχτυλίδια οπλισμένου σκυροδέματος διαφόρων διαμέτρων (συνηθέστερος τρόπος).

Είδη Βόθρου

 1. Στεγανός (σηπτική δεξαμενή) – Δεν επιτρέπει στα λύματα να διαρρέουν στο έδαφος.
 2. Απορροφητικός – Είναι διάτρητος.

 • Βιολογικός καθαρισμός
 • Φρεάτια – Δεξαμενές
 • Κολυμβητική Δεξαμενή

Φάσεις Υδραυλικής Εγκατάστασης

Σημείο Προσοχής

*Προϋπόθεση καλής υδραυλικής εγκατάστασης είναι ο βέλτιστος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (Κουζίνες ή τουαλέτες σε διαφορετικά επίπεδα είναι βέλτιστο να τοποθετούνται στην ίδια θέση κατακόρυφα. Με τον τρόπο αυτό οι αποχετεύσεις σχεδιάζονται με βέλτιστο τρόπο).

Επιλογή Υλικού

 • Χαλκός για τις σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης.
 • Πολυστρωματικές Σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης.
 • PVC για τις σωληνώσεις αποχέτευσης.

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm