Υδραυλική Εγκατάσταση

Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται

  • Ύδρευση.
  • Κεντρική Θέρμανση – Ψύξη.
  • Καύσιμο Αέριο.
  • Αποχέτευση Ομβρίων.
  • Αποχέτευση Ακαθάρτων.
  • Βόθρος

Τρόπος Κατασκευής

  1. Με έκχυση οπλισμένου σκυροδέματος επί τόπου στην οικοδομή.
  2. Με προκατασκευασμένα δαχτυλίδια οπλισμένου σκυροδέματος διαφόρων διαμέτρων (συνηθέστερος τρόπος).

Είδη Βόθρου

  1. Στεγανός (σηπτική δεξαμενή) – Δεν επιτρέπει στα λύματα να διαρρέουν στο έδαφος.
  2. Απορροφητικός – Είναι διάτρητος.

  • Βιολογικός καθαρισμός
  • Φρεάτια – Δεξαμενές
  • Κολυμβητική Δεξαμενή

Φάσεις Υδραυλικής Εγκατάστασης

Σημείο Προσοχής

*Προϋπόθεση καλής υδραυλικής εγκατάστασης είναι ο βέλτιστος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (Κουζίνες ή τουαλέτες σε διαφορετικά επίπεδα είναι βέλτιστο να τοποθετούνται στην ίδια θέση κατακόρυφα. Με τον τρόπο αυτό οι αποχετεύσεις σχεδιάζονται με βέλτιστο τρόπο).

Επιλογή Υλικού

  • Χαλκός για τις σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης.
  • Πολυστρωματικές Σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης.
  • PVC για τις σωληνώσεις αποχέτευσης.

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm