Σύμμεικτη Έναντι Συμβατικής

Γιατί να προτιμήσετε τη σύμμικτη κατασκευή από τη συμβατική κατασκευή. 

(σύμμεικτη έναντι συμβατικής) 

Ο τρόπος δόμησης της σύμμικτης κατασκευής με μεταλλικό σκελετό υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό έναντι των συμβατικών κατασκευών, προσφέρει μειωμένο ΙΚΑ-μικρότερος αριθμός εργατοωρών και μεγάλη ταχύτητα κατασκευής. 

  • Ευελιξία στα αρχιτεκτονικά έναντι των συμβατικών κατασκευών που δεν έχουν την ευχέρεια μεγάλων ανοιγμάτων.Επιτρέπει τη στέγαση κτιρίων μεγάλων ανοιγμάτων (δηλαδή χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα) με κατασκευή δοκαριών μικρού σχετικά ύψους (πολλές φορές ανέφικτη σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα). 
  • Υπεροχή στον βαθμό αντισεισμικότητας– Τα δομικά στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών, παράγονται σε βιομηχανικές μονάδες που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτούμενες προδιαγραφές και διαθέτουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. Σε όλες τις υπόλοιπες κατασκευές (σκυρόδεμα, πέτρινα, ξύλo κτλ) η αντοχή ελέγχεται στο εργοτάξιο είτε σε εργαστήριο. Επομένως μονάχα ο δομικός χάλυβας έχει συγκεκριμένη αντοχή, ομοιόμορφη και σταθερή, δηλαδή είναι πιο αξιόπιστο υλικό. Αυτό το λαμβάνουν υπόψη και οι κανονισμοί στους συντελεστές ασφαλείας. Λόγω της υπερστατικότητας του δομικού συστήματος που έχει, δηλαδή των πολλών σημείων –κόμβων που ενώνει το σκελετό, του παρέχεται περισσότερη ασφάλεια στατικά κι αυτό διότι ακόμη κι αν υπάρχει αστοχία σε ένα σημείο (το οποίο πρακτικά δεν συμβαίνει), το κτίριο δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου. Αντίθετα σε ένα συμβατικό κτίριο, η κατάρρευση θα ήταν αναπόφευκτη. Τα στοιχεία του προκατασκευασμένου κτιρίου κατασκευάζονται σε ειδικό στεγασμένο χώρο και στη συνέχεια μεταφέρονται στο εργοτάξιο για τοποθέτηση και συγκόλληση.  
  • Οι μεταλλικές κατασκευές είναι πιο ελαφριές σε σχέση με τις συμβατικές . Αυτό έχει το εξής πλεονέκτημα: Η δράση του σεισμού σε ένα κτίριο εξαρτάται από ένα σεισμικό συντελεστή κι από τη μάζα του κτιρίου, κατά συνέπεια από το βάρος του. Συνεπώς όσο πιο ελαφριά είναι μια κατασκευή τόσο λιγότερο καταπονείται κατά τη διάρκεια του σεισμού και τόσο λιγότερες μόνιμες παραμορφώσεις δέχεται. 
  • Σε μια σύμμικτη κατασκευή ακόμα και στην περίπτωση ζημιών μετά από έναν σεισμό ηαντικατάσταση ενός μέλους(Μεταλλική κολώνα-Μεταλλικό δοκάρι, κλπ.) είναι μια διαδικασία μερικών ημερών, έναντι στις συμβατικές κατασκευές όπου όταν ένα μέλος (Κολώνα – Δοκάρι) πάθει ζημιά από τον σεισμό καταστρέφεται και εκεί η αποκατάσταση ζημιών είναι ακατόρθωτη. 
  • Επειδή είναι ελαφριές κατασκευέςενδείκνυται η χρήση τους σε προσθήκες επί υφιστάμενων κτιρίωνκάτι το οποίο είναι ακατόρθωτο στις προκατασκευές (Προκατ σπίτια). Τις περισσότερες φορές δεν απαιτείται ενίσχυση του υπάρχοντος κτιρίου λόγο του χαμηλού βάρους του μεταλλικού σκελετού και των δομικών υλικών πλήρωσης (Τοιχοποιία από YTONG, ξηρά δόμηση, κλπ.) 
  • Η Smart Building έπειτα από χρόνια εμπειρίας και έρευνας στο κομμάτι των κατασκευών και σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) θέσπισε στο τρόπο δόμησης της την εξωτερική θερμομόνωση. Με την εξωτερική θερμομόνωση επιτυγχάνονται άριστοι ενεργειακοί δείκτες βάση των περιορισμών που έχει θεσπίσει ο ΚΕΝΑΚ τα τελευταία χρόνια στις οικοδομικές άδειες. Η θερμοπρόσοψη αγκαλιάζει το κτήριο εξωτερικά ώστε οι αλλαγές στην εξωτερική θερμοκρασία να βρίσκει εμπόδιο και να μην περνάει στα δομικά υλικά, τα οποία δεν έχουν καμία θερμομονωτική ιδιότητα από μόνα τους, κάτι το οποία συμβαίνει στις προκατασκευές (Προκάτ οικίες) που η μόνωση βρίσκεται στη μέση της τοιχοποιίας. 
  • Προβλέπει μειωμένη εισφορά στα ένσημα Ι.ΚΑ.(50% λιγότερο από τη συμβατική). 
  • Υψηλές προδιαγραφές κατασκευήςΣτη σύμμικτη κατασκευή, τα μεταλλικά στοιχεία κατασκευάζονται στο εργοστάσιο κάτω από παρακολούθηση ανθρωπινού δυναμικού όπως και υπολογιστικών προγραμμάτων. Τα κριτήρια παραγωγής του χάλυβα ακολουθούν διεθνής στάνταρ, φέροντας πιστοποιήσεις (ISO) και ελέγχονται επίσης από κρατικούς φορείς. Σε αντίθετη περίπτωση στην συμβατική κατασκευή η αντοχή ελέγχεται στο εργοτάξιο είτε σε εργαστήριο. Επομένως μονάχα ο δομικός χάλυβας έχει συγκεκριμένη αντοχή, ομοιόμορφη και σταθερή, δηλαδή είναι πιο αξιόπιστο υλικό. 

παραδείγματα 

  • Ο χρόνος παράδοσης που απαιτείται για μία μεταλλική κατοικία των 100-120 m2 είναι 90 – 150 εργάσιμες μέρες. 
  • Απαιτεί χαμηλότερο κόστος θεμελίωσης λόγω των μικρότερων φορτίων που την επιβαρύνουν. 

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm