Σύμμεικτη Έναντι Προκάτ

Γιατί να προτιμήσετε τη σύμμεικτη κατασκευή έναντι των προκατασκευασμένων σπιτιών. 

(σύμμεικτη έναντι προκατ) 

Η παραγωγή σε εργοστάσιο είναι το μόνο κοινό σημείο μεταξύ της σύμμεικτης και της προκατ κατασκευής. 

Από εκεί και πέρα οι διαφορές σε σχέση με τις ομοιότητες των δύο (2) κατασκευών είναι τεράστιες. Η αρχιτεκτονική ευελιξία όπως επίσης και η κατασκευή πολυώροφων κτηρίων είναι η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ τους. Παρακάτω θα διαβάσετε εκτενέστερα τις διαφορές μεταξύ των δύο (2) κατασκευών. 

Ο τρόπος δόμησης της σύμμικτης κατασκευής από μεταλλικό σκελετό υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό έναντι των προκατ κατασκευών, Επιτρέπει τη στέγαση κτιρίων μεγάλων ανοιγμάτων (δηλαδή χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα) με κατασκευή δοκαριών μικρού σχετικά ύψους, η οποία είναι πολλές φορές ανέφικτη σε προκατ κατασκευές. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί εύκολα να σχεδιαστεί αυτό που επιθυμείτε χωρίς τους περιορισμούς που συναντώνται σε ένα προκατ σπίτι λόγο των προκαθορισμένων διαστάσεων στα καλούπια κατασκευής τους. 

Επειδή είναι ελαφριές κατασκευές ενδείκνυται η χρήση τους σε προσθήκες επί υφιστάμενων κτιρίων κάτι το οποίο είναι ακατόρθωτο στις προκατασκευές (Προκατ σπίτια). Τις περισσότερες φορές δεν απαιτείται ενίσχυση του υπάρχοντος κτιρίου λόγο του χαμηλού βάρους του μεταλλικού σκελετού και των δομικών υλικών πλήρωσης (Τοιχοποιία από YTONG, ξηρά δόμηση, κλπ.) 

Υπεροχή στην δημιουργία αρχιτεκτονικών σχεδίων χωρίς περιορισμούς έναντι των προκατασκευασμένων σπιτιών.  

Αρχιτεκτονική ευελιξία και βελτιωμένη αισθητική: Ο κατά πολύ αραιός κάναβος τοποθέτησης των υποστυλωμάτων εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό του κτιρίου, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια στη διαμόρφωση της τελικής κάτοψης. 

Βέλτιστη απόδοση στο βαθμό αντισεισμικότητας έναντι των κοινών κατασκευών διότι το μπετόν ως ανελαστικό υλικό δεν έχει την ευχέρεια να παραμορφώνεται στις δυνάμεις του σεισμού και να επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Όταν δημιουργηθεί μια ρηγμάτωση, σε έναν επικείμενο σεισμό λόγο της μνήμης του μπετόν οι δυνάμεις επηρεάζουν το κτήριο αθροιστικά με συνέπεια τις εκτεταμένες ζημιές του. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αποκατάσταση τους είναι κοστοβόρα. 

  • Στη σύμμεικτη κατασκευή, πέραν της ελευθερίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού έναντι των προκατασκευών (Προκατ κατασκευές), έχουμε την δυνατότητα της κατασκευής κτηρίων πολλαπλών ορόφων. Μια προκατ κατασκευή δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ύψος τους τρείς (3) ορόφους σε σχέση με τις μεταλλικές κατασκευές που χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την κατασκευή πολυώροφων κτηρίων και ουρανοξυστών. 
  • Σε μια σύμμικτη κατασκευή ακόμα και στην περίπτωση ζημιών μετά από έναν σεισμό η αντικατάσταση ενός μέλους (Μεταλλική κολώνα-Μεταλλικό δοκάρι, κλπ.) είναι μια διαδικασία μερικών ημερών, έναντι στις προκατ κατασκευές όπου η αποκατάσταση ζημιών στις περισσότερες φορές είναι ακατόρθωτη. 
  • Ενδείκνυται η χρήση τους σε προσθήκες επί υφιστάμενων κτιρίων λόγω του βάρους (χαμηλότερο) κάτι το οποίο είναι ακατόρθωτο στις προκατασκευές (Προκατ σπίτια). Τις περισσότερες φορές δεν απαιτείται ενίσχυση του υπάρχοντος κτιρίου λόγο του χαμηλού βάρους του μεταλλικού σκελετού και των δομικών υλικών πλήρωσης (Τοιχοποιία από YTONG, ξηρά δόμηση, κλπ.) 
  • Η Smart Building έπειτα από χρόνια εμπειρίας και έρευνας στο κομμάτι των κατασκευών και σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) θέσπισε στο τρόπο δόμησης της την εξωτερική θερμομόνωση, τα τελευταία 15 χρόνια. Με την εξωτερική θερμομόνωση επιτυγχάνονται άριστοι ενεργειακοί δείκτες βάση των περιορισμών που έχει θεσπίσει ο ΚΕΝΑΚ τα τελευταία χρόνια στις οικοδομικές άδειες. Η θερμοπρόσοψη δημιουργεί ένα κέλυφος στο κτήριο ώστε να δημιουργείται ένα μικροπεριβάλλον εσωτερικά και να μην επηρεάζεται από τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες. Σε αντίθεση με τις προκατ κατασκευές που δεν έχουν καμία θερμομονωτική ιδιότητα από μόνα τους και επιπλέον η μόνωση παρατηρείται στη μέση της τοιχοποιίας. 

Ενδεικτικά Παραδείγματα 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

esoteriki_monosi01    esoteriki_monosi02

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

eksoteriki_monosi01   eksoteriki_monosi02  eksoteriki_monosi03   eksoteriki_monosi04

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm