Προκατασκευασμένα Σπίτια

Ο τρόπος δόμησης είναι ο ίδιος με τη σύμμεικτη κατασκευή με τη διαφορά ότι τα στοιχεία κατασκευάζονται υπό τη μορφή κυψελών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Μέγαρα, μεταφέρονται στο εργοτάξιο με νταλίκες και μοντάρονται επιτόπου.

Γιατί να προτιμήσετε τη προκατασκευή (προκατασκευασμένα σπίτια)

 • Ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής προτείνεται διεθνώς και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα λόγω των υψηλών αντοχών σε περίπτωση σεισμού.
 • Ο χρόνος παράδοσης έναντι της συμβατικής κατασκευής μειώνεται στο ήμισυ.
 • Υπάρχει μηδαμινή συμμετοχή στο ΙΚΑ
 • Κατάλληλος τρόπος κατασκευής για μακρινές αποστάσεις όπου η κατασκευή μεταφέρεται με τη μορφή κυψελών στο εργοτάξιο και μοντάρεται.
 • Απαιτεί λιγότερες εργοταξιακές εργασίες και χαμηλότερο εργοταξιακό κόστος από τη σύμμεικτη κατασκευή.
 • Κατάλληλος τρόπος κατασκευής για συγκροτήματα κατοικιών, ξενοδοχειακές μονάδες κ.λ.π.
 • Κατάλληλος τρόπος κατασκευής όπου δεν θέλουμε να υπάρχει εργοταξιακή όχληση της περιοχής.

Γιατί να μην προτιμήσετε τη προκατασκευή

 • Ενδεχομένως αρχιτεκτονική δέσμευση. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέγιστα όρια διαστάσεων ύψους και πλάτους κυρίως λόγω μεταφοράς.
 • Κόστος μεταφοράς των στοιχείων στο εργοτάξιο.
 • Δεν ενδεικνύεται για όλα τα οικόπεδα λόγω της ανάγκης πρόσβασης σε βαριά μηχανήματα (γερανοί – νταλίκες).
 • Ο χρόνος ολοκλήρωσης που απαιτείται για κατοικία των 100 m2 είναι 120 – 140 ημέρες.

Ανάλυση τρόπου δόμησης προκατασκευής

 1. Τρόπος δόμησης Φέροντος Οργανισμού
 2. Η τοιχοποιία, η οποία δεν είναι φέρουσα (αλλά συμμετέχει σαν στοιχείο πλήρωσης), αποτελείται από ένα τρισδιάστατο δομικό στοιχείο με μονωτικό υλικό εσωτερικά (διογκωμένη πολυστερίνη) πάχους ανάλογου με το είδος της τοιχοποιίας (εσωτερική – εξωτερική) το οποίο διαθέτει μεταλλικά πλέγματα εκατέρωθεν της μόνωσης τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με δισδιαγώνιους. Μετά τη τοποθέτηση και στήριξη τους εκτοξεύεται ειδικό τσιμεντοειδές υλικό.
  Ο τρόπος δόμησης είναι ο ίδιος με τη σύμμεικτη κατασκευή με τη διαφορά ότι τα στοιχεία κατασκευάζονται υπό τη μορφή κυψελών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Μέγαρα, μεταφέρονται στο εργοτάξιο με νταλίκες και μοντάρονται επιτόπου και είναι κατά 97% περαιωμένες οι οικοδομικές εργασίες από το εργοστάσιο.

 3. Δυνατότητες προκατασκευής:
 4. Αναφορά στις δυνατότητες που προσφέρει η προκατασκευή οι οποίες είναι οι ίδιες με τη συμβατική και τη σύμμεικτη κατασκευή (maisonette, πολυκατοικία, ισόγειος κατοικία, υπόγειοι χώροι, ημιυπόγειοι χώροι, garage, pilotis, αίθρια, κεραμοσκεπή) και επιπλέον ότι παρέχει και η σύμμεικτη κατασκευή υψηλή αντισεισμικότητα, βάσει αυτά που προβλέπει ο Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός (Ν.Ε.Α.Κ.).

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm