Βαριά Προκατασκευή (Double Wall)

Ο διπλός τοίχος γερμανικής τεχνολογίας (Βαριά Προκατασκευή) είναι παγκόσμια πατέντα, έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε τύπο κατασκευής. Επειδή κάθε τοιχίο κατασκευάζεται ξεχωριστά, σύμφωνα με τις ανάγκες και τη μελέτη του κάθε κτιρίου, η μέθοδος του είναι ιδανική για κάθε τύπο κατασκευής.
Η χρήση προκατασκευασμένων διπλών τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με την επιτόπια δημιουργία προκατασκευασμένου φέροντα σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή αντισεισμικών κτηρίων είναι σαφώς καλύτερη από τις συμβατικές κατασκευές που γνωρίζατε μέχρι σήμερα που σύντομα θα αποτελούν παρελθόν.
Τα συμβατικά κτίρια που κατασκευάζονται προς το παρόν στην Ελλάδα, αποτελούνται απλά από φέροντα οργανισμό – σκελετό με οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η τοιχοποιία είναι από τούβλα που απλώς χωρίζουν τα δωμάτια και συμβάλουν ελάχιστα έως καθόλου στην αντισεισμική προστασία του σπιτιού – κτιρίου.
Σε αντιπαραβολή με την βαριά προκατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν με οπλισμό σιδήρων) που το τοιχίο συμμετέχει στην αντισεισμική προστασία του κτιρίου ως φέρον οργανισμός στο μέγιστο βαθμό.
Παράλληλα η υπερσύγχρονη αυτή τεχνολογία αιχμής βαριάς προκατασκευής διπλού τοιχώματος στην οποία εφαρμόζεται η μέθοδος της ρομποτικής είναι ιδανική για μεγάλα σε ύψος τοιχία. Κατασκευαστική δυνατότητα τοιχίων μεγαλύτερη των 8 μέτρων.
Τα τοιχώματα γίνονται ένα με το πάτωμα για μεγαλύτερη ενίσχυση και αντισεισμικότητα (μονο-μπλοκ) με την έκχυση μπετού υπερυψηλής αντοχής ανάμεσα στο διπλό τοίχωμα των τοιχίων απευθείας στην οικοδομή.
Τα τοιχώματα είναι απόλυτα υδατοστεγή και θερμομονωτικά με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς κενά ή φυσαλίδες και η επιφάνεια τους είναι όμοια όπως η επιφάνεια του τζαμιού δηλαδή απόλυτα λεία.
Η σύγχρονη αυτή τεχνολογία εφαρμόζεται στις πιο ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς επίσης στον Καναδά και την Αμερική, για μεγάλες κατασκευές επαγγελματικών κτιρίων, βιομηχανίες, πάρκινγκ, ξενοδοχεία κλπ.
Η τιμή για ολοκληρωμένη κατοικία με το σύστημα της βαριάς προκατασκευής διπλού τοιχώματος (Double Wall) ανέρχεται στα 850,00 €/m2 ενώ για ημιτελής κατασκευή (έως τα μπετά) στα 500,00 €/m2.

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm