Συστήματα Δόμησης

Η Smartbuilding ειδικεύεται στους εξής τρόπους δόμησης από τους οποίους επιλέγοντας παρακάτω θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε εκτενέστερα τις λεπτομέρειες των τρόπων κατασκευής της Smartbuilding.

Σύμμικτη κατασκευή

Η σύμμικτη κατασκευή αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δόμησης που βασίζεται στη συνέργεια μεταλλικών διατομών και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.

Σύμμικτη κατασκευή

Την σύμμικτη κατασκευή η οποία αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (Μεταλλικά Κτίρια) και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους προς όφελος της κατασκευής. Ο τρόπος δόμησης της σύμμικτη ς κατασκευής από μεταλλικό σκελετό υπερτερεί επίσης σε μεγάλο βαθμό έναντι των κλασσικών προκατασκευασμένων κτιρίων (προκάτ). Η ευελιξία της σύμμικτης κατασκευής όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά τα οποία μπορούν να επιτευχθούν, όπως επίσης η αντισεισμικότητα που παρέχεται χάρη στη τεχνολογική υπεροχή που τη συνοδεύει δεν μπορεί να απαντηθεί στα κλασσικά προκατασκευασμένα σπίτια (προκατ κατασκευές).

Συμβατική Kατασκευή

Η συμβατική κατασκευή είναι ο πιο οικείος τρόπος δόμησης στην Ελλάδα.

Συμβατική κατασκευή

Την συμβατική κατασκευή που είναι ο πιο οικείος τρόπος δόμησης έναντι των πιο σύγχρονων τρόπων δόμησης, όπως τα προκατασκευασμένα κτίρια (προκάτ), τη σύμμικτη κατασκευή, τα αμιγώς μεταλλικά κτίρια και τα προκατασκευασμένα κτίρια διπλής τοιχοποιίας (Double wall), γιατί είναι ο πιο δοκιμασμένος και πλέον γνωστός τρόπος κατασκευής στην Ελλάδα.

Επισκευές – Ενισχύσεις – Προσθήκες Σε Υφιστάμενα Κτίρια

Η Smart Building στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έχει μελετήσει, ενισχύσει και κατασκευάσει πληθώρα έργων που έχουν υποστεί ζημίες από σεισμική δραστηριότητα.

Επισκευές – Ενισχύσεις – Προσθήκες Σε Υφιστάμενα Κτίρια

Επισκευές – Ενισχύσεις – Προσθήκες Σε Υφιστάμενα Κτίρια που περιλαμβάνει εκτός των άλλων :

  • Μελέτη και κατασκευή προσεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων που έχουν μελετηθεί με παλαιούς αντισεισμικούς κανονισμούς, με στόχο την μείωση της πιθανότητας βλάβης και αποφυγή κατάρρευσης σε μελλοντικό σεισμό (αναβάθμιση σεισμικής επάρκειας).
  • Μελέτη και κατασκευή ενισχύσεων σε κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες είτε λόγω σεισμών είτε λόγω φυσικής φθοράς λόγω παλαιότητας.
  • Μελέτη και κατασκευή προσθήκης καθ’ ύψος / κατ’ επέκταση σε υφιστάμενες κατοικίες.

Μεταλλικά Σπίτια

ΗΣύμμεικτη Κατασκευήείναι έναςσύγχρονος τρόπος δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών (μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή ενός μεταλλικού σπιτιού.

Μεταλλικά Σπίτια

Με τον όρο μεταλλικά σπίτια δεν αναφερόμαστε προφανώς σε σπίτια κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από μέταλλο. Ο όρος μεταλλικά σπίτια χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει σπίτια που χρησιμοποιούν χάλυβα στον φέροντα οργανισμό (σκελετό) του κτιρίου σε συνδυασμό με οπλισμένο σκυρόδεμα στη θεμελίωση και ενδεχομένως στις πλάκες-σκάλες. Πρακτικά ως μεταλλικό σπίτι ή μεταλλικό κτίριο θεωρούμε το κτίσμα που o δομικός του σκελετός είναι κατασκευασμένος από μέταλλο. 

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm