Η Smartbuilding ειδικεύεται στους εξής τρόπους δόμησης από τους οποίους επιλέγοντας παρακάτω θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε εκτενέστερα τις λεπτομέρειες των τρόπων κατασκευής της Smartbuilding.

Σύμμικτη κατασκευή

Την σύμμικτη κατασκευή η οποία αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δόμησης που βασίζεται στη συνεργασία χαλύβδινων διατομών και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (Μεταλλικά Κτίρια) και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους προς όφελος της κατασκευής. Ο τρόπος δόμησης της σύμμικτη ς κατασκευής από μεταλλικό σκελετό υπερτερεί επίσης σε μεγάλο βαθμό έναντι των κλασσικών προκατασκευασμένων κτιρίων (προκάτ). Η ευελιξία της σύμμικτης κατασκευής όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά τα οποία μπορούν να επιτευχθούν, όπως επίσης η αντισεισμικότητα που παρέχεται χάρη στη τεχνολογική υπεροχή που τη συνοδεύει δεν μπορεί να απαντηθεί στα κλασσικά προκατασκευασμένα σπίτια (προκατ κατασκευές).

Βαριά προκατασκευή

Την βαριά προκατασκευή με διπλό τοίχωμα γερμανικής τεχνολογίας που είναι παγκόσμια πατέντα και έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε τύπο κατασκευής. Επειδή κάθε τοιχίο κατασκευάζεται ξεχωριστά, σύμφωνα με τις ανάγκες και τη μελέτη του κάθε κτιρίου, η μέθοδος του είναι ιδανική για κάθε τύπο κατασκευής.

Συμβατική κατασκευή

Την συμβατική κατασκευή που είναι ο πιο οικείος τρόπος δόμησης έναντι των πιο σύγχρονων τρόπων δόμησης, όπως τα προκατασκευασμένα κτίρια (προκάτ), τη σύμμικτη κατασκευή, τα αμιγώς μεταλλικά κτίρια και τα προκατασκευασμένα κτίρια διπλής τοιχοποιίας (Double wall), γιατί είναι ο πιο δοκιμασμένος και πλέον γνωστός τρόπος κατασκευής στην Ελλάδα.

Επισκευές – Ενισχύσεις – Προσθήκες Σε Υφιστάμενα Κτίρια

Επισκευές – Ενισχύσεις – Προσθήκες Σε Υφιστάμενα Κτίρια που περιλαμβάνει εκτός των άλλων :
  • Μελέτη και κατασκευή προσεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων που έχουν μελετηθεί με παλαιούς αντισεισμικούς κανονισμούς, με στόχο την μείωση της πιθανότητας βλάβης και αποφυγή κατάρρευσης σε μελλοντικό σεισμό (αναβάθμιση σεισμικής επάρκειας).
  • Μελέτη και κατασκευή ενισχύσεων σε κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες είτε λόγω σεισμών είτε λόγω φυσικής φθοράς λόγω παλαιότητας.
  • Μελέτη και κατασκευή προσθήκης καθ' ύψος / κατ' επέκταση σε υφιστάμενες κατοικίες.
TOP