Φέρον Οργανισμός

Μεταλλικής / Σύμμεικτης Κατασκευής

Γενικά, ο φέρων οργανισμός αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα – δοκούς, αντιανέμια (χιαστοί ή έκκεντροι σύνδεσμοι), πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή σύμμεικτες πλάκες με τραπεζοειδή λαμαρίνα και ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι διατομές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του μεταλλικού σκελετού, είναι ευρωπαϊκής παραγωγής αριστης ποιότητας από βιομηχανικές μονάδες με ελεγχόμενη ποιότητα σε όλες τις φάσεις της παραγωγής με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκους κανονισμούς. Η σύμμικτη λειτουργία των δοκών εξασφαλίζεται με τη χρήση διατμητικών ήλων για τη συναρμογή της μεταλλικής δοκού με τη σύμμεικτη πλάκα ή την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Μεταξύ των υποστυλωμάτων, ανά κατεύθυνση του κτιρίου και σε θέσεις που καθορίζονται λαμβάνοντας υπ΄ όψη το αρχιτεκτονικό σχεδίο τοποθετούνται οι χιαστί ή έκκεντροι σύνδεσμοι (αντιανέμια) οι οποίοι ενσωματώνονται στην τοιχοποιία.

Μεταλλικός Σκελετός (Υποστυλώματα – Δοκοί – Διαγώνια Στοιχεία)

Ο μεταλλικός σκελετός παράγεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στατική Μελέτη σε σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας από έμπειρο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Οι σύνηθες διατομές που χρησιμοποιούνται είναι ΗΕΑ, ΗΕΒ, ΙPE, UPN, CHS, SHS, RHS σε κατηγορίες ποιότητας και διαστάσεις σύμφωνα με την στατική μελετη. Ο Μεταλλικός σκελετός ενός κτιρίου, αποτελείται από:

  • Τις χαλύβδινες δοκούς, στις οποίες στο άνω πέλμα συγκολούνται διατμητικοί σύνδεσμοι (ήλοι) για την συνεργασία τους με το οπλισμένο σκυρόδεμα των πλακών.
  • Τα χαλύβδινα υποστηλώματα, στα οποία στηρίζονται οι χαλύβδινες δοκοί μέσω κοχλιωτών συνδέσεων.
  • Τα διαγώνια στοιχεία (αντιανέμια, έκεντρα ‘Λ’, χιαστί σύνδεσμοι ‘Χ’), τα οποία τοποθετούνται στα πλαίσια Δοκών – Υποστυλωμάτων για την ενίσχυση της αντοχής του μεταλλικού σκελετού σε δυναμικά φορτία (Σεισμός,Ανεμος).
  • Τα χαλύβδινα στοιχεία συνδέσεως με την θεμελίωση (χημικά αγκύρια, μηχανικά αγκύρια, ψευδολαπάτσες, λαπάτσες αγκύρωσης κλπ).

Οι εργασίες παραγωγής του μεταλλικού σκελετού εκτελούνται στο εργοστάσιο ταυτόχρονα με τις εργασίες κατασκευής της θεμελίωσης για την εξοικονομηση χρόνου.

Με το πέρας των εργασιών παραγωγής ακολουθεί η μεταφορά των τμημάτων του μεταλλικου σκελετου από το εργοτάξιο στο εργοστάσιο και η ανέγερση του επι τόπου στο εργοτάξιο. Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων του μεταλλικου σκελετου είναι κοχλιωτές και καμία συγκόληση δεν εκτελειται στο έργο. Οι απαιτούμενες συγκολήσεις γινονται στο εργοστάσιο σύμφωνα με την στατική μελετη με συγχρονα μέσα και ελεγχόμενη ποιότητα.

Πλάκες

Οι πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και σκυροδετούνται σε ξυλότυπο ή μεταλλότυπο (τραπεζοειδή λαμαρίνα). Στην περίπτωση πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, ακολουθεί το επίχρισμα (σοβάντισμα) της πλάκας και ο χρωματισμός όπως γίνεται και σε συμβατική κατασκευή. Στην περίπτωση της σύμμικτης πλάκας, ο μεταλλότυπος καλύπτεται με γυψοσανίδα για τους εσωτερικούς χώρους και τσιμεντοσανίδα για τους εξωτερικούς.

Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα

Ο φέρον οργανισμός κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Φέρων οργανισμός από Φέρουσα Τοιχοποιία

Ο φέρον οργανισμός κατασκευής από φέρουσα τοιχοποιία κατασκευάζεται από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (διπλή τοιχοποιϊα – πρόπλακες) ή από πέτρα.

Σύμμικτες Κατασκευές

Κατασκευή Υπογείου

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm