Τοιχοποιία

Ο Ρόλος της Τοιχοποιίας στην κατασκευή

  1. Τοιχοποιία Πλήρωσης: Εξωτερικά και εσωτερικά τοιχεία κάλυψης και διαμόρφωσης χώρων χωρίς να αναλαμβάνουν τα φορτία της κατασκευής.
  2. Φέρουσα Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία αποτελεί τμήμα του δομικού σκελετού της κατασκευής.
  3. Διακοσμητική Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία λειτουργεί ως επικάλυψη επιφανειών για λόγους αισθητικής ή αρχιτεκτονικής απαίτησης.

Τύποι Τοιχοποιίας

Τα τούβλα σύνθεσης κυρίως από άργιλο είναι διάτρητα και παράγονται σε δύο βασικά μεγέθη (μονό με 6 τρύπες και διπλό με 12 τρύπες). Είναι εύχρηστα, ελαφριά κατά τη μεταφορά τους, προσφέρουν ικανοποιητική αντίσταση στις καταπονήσεις και απομονώνουν τη θερμότητα και τον ήχο λόγω των στρωμάτων αέρα που περικλείουν. H εξωτερική τοιχοποιία κατασκευάζεται με διπλή σειρά τούβλων με ενδιάμεσο κενό στο οποίο τοποθετείται εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσης. Για τη σταθεροποίηση της τοιχοποιίας κατασκευάζονται ανά 1μ. περίπου καθ’ ύψος οριζόντιες στρώσεις οπλισμένου σκυροδέματος πάχους όσο το πάχος της τοιχοποιίας (σενάζ).

Το πορομπετόν (Ytong) αποτελείται από φυσικά υλικά: τσιμέντο, χαλαζία, άσβεστο και νερό. Έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • χαμηλό βάρος(450 kg/m3). Επιβαρύνει λιγότερο με φορτία την κατασκευή γεγονός που δρα υπέρ της αντισεισμικότητας της κατασκευής.
  • παρέχει ικανοποιητική θερμό-ηχομόνωση χωρίς επιπλέον μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη). Έχει συντελεστή Θερμοαγωγιμότητας λ=0,095 kcal/mhoC, ο οποίος προσδίδει στην τοιχοποιία με Ytong πάχους από 15cm και άνω συντελεστή Θερμοπερατότητας K< 0,6 kcal/m2hoC.
  • ακρίβεια χάρη στις μηδενικές αποκλίσεις στις διαστάσεις του.
  • ταχύτητα στις εργασίες του υδραυλικού και του ηλεκτρολόγου διότι κόβεται εύκολα.

Είναι βιομηχανικό δομικό στοιχείο που αποτελείται από δύο παράλληλα πλέγματα και στο ενδιάμεσο προβλέπεται ενσωματωμένη πλάκα αυτοσβηνώμενης διογκωμένης πολυστερίνης. Τα δύο πλέγματα συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με δισδιαγώνιες γαλβανισμένες ράβδους. Μετά την τοποθέτηση και στήριξη του τρισδιάστατου δομικού πλέγματος μεταξύ των μεταλλικών υποστυλωμάτων, ακολουθεί το επίχρισμα και ο χρωματισμός.

Εσωτερική τοιχοποιία με γυψοσανίδα: Οικολογικός και εύκολος τρόπος δόμησης. Ο γύψος είναι υλικό φιλικό, χωρίς τοξικές ουσίες και έχει την δυνατότητα να απορροφά την υγρασία του χώρου όταν αυτή είναι περισσότερη του κανονικού και να την αποβάλει όταν είναι λιγότερη. Οι γυψοσανίδες βιδώνονται πάνω σε μεταλλικό σκελετό και στο ενδιάμεσο τοποθετείται μόνωση πετροβάμβακα (ινώδες μονωτικό υλικό από ίνες οξειδίου πυριτίου – αλουμινίου με θερμομονωτικές, ηχομονωτικές ιδιότητες και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες).

Εξωτερική τοιχοποιία με τσιμεντοσανίδα: Υλικό σύνθεσης από τσιμέντο και άλλα πρόσμικτα αδρανή. Η επιφάνειά τους ενισχύεται με υαλόπλεγμα. Η θερμομόνωση και ηχομόνωση επιτυγχάνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη ή με πετροβάμβακα. Μειώνει σημαντικά το χρόνο κατασκευής λόγω της ταχύτητας και ευκολίας τοποθέτησης.

Τοιχοποιϊα με YTONG

Τοιχοποιϊα με Τούβλο

Τοιχοποιϊα με Panel 3Δ_Emmedue

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm