Φάση κατασκευής της σκεπής: Μετά τα Επιχρίσματα

Η επιλογή της κεραμοσκεπής εξαρτάται κυρίως από:

 • Tους όρους δόμησης
 • Την αισθητική του ιδιοκτήτη
 • Το κλίμα της περιοχής

Τύποι κεραμοσκεπών

 1. Κεραμοσκεπή με κολλητά κεραμίδια με λάσπη.

 1. Αναχαίτιση Υδρατμών: Δημιουργία φράγματος υδρατμών με συντελεστή αντίστασης στην διάχυση των υδρατμών.
 2. Εξισωτική Στρώση: Για την εξομάλυνση της επιφάνειας πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης.
 3. Θερμομόνωση: Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών με διαμορφωμένες ακμές ώστε να μην υπάρχουν σημεία μη μονωμένα.
 4. Δημιουργία Επιφάνειας Συγκόλλησης: Για την εφαρμογή της στεγανοποίησης.
 5. Στεγανοποίηση: Τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών με αλληλοεπικάλυψη και συγκόλλησή τους με τη χρήση φλόγιστρου.
 6. Τοποθέτηση κεραμιδιών

 1. Κεραμοσκεπή με καρφωτά κεραμίδια.

 1. Επισκευή ανωμαλιών στο μπετόν
 2. Τοποθέτηση καδρονιών
 3. Στεγανοποίηση: Με διάστρωση βιομηχανικής κονίας
 4. Εξισωτική Στρώση: Για την εξομάλυνση της επιφάνειας πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης
 5. Θερμομόνωση
 6. Στεγανωτική Στρώση: Τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης πάνω από τη θερμομόνωση
 7. Τοποθέτηση κεραμιδιών

 1. Κεραμοσκεπή με ξυλοκατασκευή
 2. Κεραμοσκεπή με εμφανή δοκάρια

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm