Μονώσεις – Θερμοπρόσοψη

 • Μόνωση Υπογείου: Υγρομόνωση/ Στεγάνωση των περιμετρικών τοιχείων υπογείου που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του εδάφους.
 • Μόνωση μεταλλικού σκελετού: Τα μεταλλικά υποστυλώματα και δοκάρια καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό (διογκωμένη πολυστερίνη).
 • Μόνωση Εξωτερικών τοιχείων ανωδομής:
  • Στην περίπτωση οπτοπλινθοδομής: H θερμομόνωση εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης μεταξύ των δύο τοιχείων. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
  • Στην περίπτωση τοιχοποιίας με Ytong/ Alphablock: To ίδιο το υλικό παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
  • Στην περίπτωση τρισδιάστατου δομικού πλέγματος: To ίδιο το υλικό παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση. Η στεγάνωση εξασφαλίζεται με το σοβά και το χρώμα.
  • Στην περίπτωση τσιμεντοσανίδας: Η θερμομόνωση και ηχομόνωση επιτυγχάνεται με εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.
 • Μόνωση Δώματος: Θερμομόνωση και Υγρομόνωση/ Στεγάνωση.

Θερμοπρόσοψη

Μόνωση Υπογείου

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm