Επιχρίσματα

Φάσεις

Κονίαμα αποτελούμενο από άμμο, νερό, τσιμέντο (γκρι) και ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη). Δημιουργεί ένα τραχύ υπόστρωμα το οποίο θα προσφέρει ισχυρή πρόσφυση για την επόμενη στρώση, το λάσπωμα. Κατά το “πεταχτό”, δημιουργούνται οι οδηγοί που θα καθορίσουν το πάχος της επόμενης στρώσης. Το υαλόπλεγμα ενισχύει το σοβά έναντι ρηγματώσεων από συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και ασυνέχειες υλικών είτε από πιθανές μικρές σεισμικές δονήσεις.

Κονίαμα αποτελούμενο από άμμο, νερό, τσιμέντο (γκρι), ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη) και στεγανωτικά μάζης (προτείνεται για την καλύτερη προστασία από την υγρασία). Παχύτερη στρώση από το “πεταχτό” και το “μάρμαρο”. Στην τελική επιφάνεια του “λασπώματος” τοποθετείται το υαλόπλεγμα. Το υαλόπλεγμα ενισχύει το σοβά έναντι ρηγματώσεων από συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και ασυνέχειες υλικών είτε από πιθανές μικρές σεισμικές δονήσεις . Στο τέλος του “λασπώματος”, δημιουργούνται κυματιστές γραμμές ώστε να επιτυγχάνεται η πρόσφυση της επόμενης στρώσης.

Κονίαμα αποτελούμενο από μαρμαρόσκονη, νερό, τσιμέντο (λευκό) και ασβέστη ή καλύτερα μπετονίτη (υποκατάστατο του ασβέστη). Η τελική επιφάνεια τρίβεται και προκύπτει επίπεδη και λεία.

Σημασία

  • Μόνωση – Ο σοβάς παρέχει μικρή αλλά όχι αμελητέα προστασία από θερμοκρασιακές μεταβολές και υγρασία.
  • Προστασία – Ο σοβάς προστατεύει το σκυρόδεμα από την άμεση επαφή με τις καιρικές συνθήκες.
  • Αισθητική – Με το σοβά επιτυγχάνεται λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια.

Χρόνος

Για μία κατοικία των 100 τ.μ. εκτιμάται χρονική διάρκεια 10 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες) το χρονικό διάστημα θα αυξηθεί.

Σημεία προσοχής

*Στην περίπτωση μεταλλικής κατασκευής, στο κονίαμα των επιχρισμάτων δεν χρησιμοποιείται ασβέστης λόγω της διαβρωτικής του δράσης αλλά κατάλληλο πρόσμικτο μπετονίτη (τύπου sealαgon) το οποίο έχει τις ιδιότητες του ασβέστη αλλά δεν διαβρώνει τον χάλυβα.

*Οι τρεις στρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται με χρονική απόσταση μεταξύ τους, καθώς τα κονιάματα αυτά συρρικνώνονται και εάν δεν “στεγνώσει” πλήρως η προηγούμενη στρώση τότε η επόμενη στρώση θα ρηγματωθεί.

Επιχρίσματα

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm