Επιλογή | Αγορά Οικοπέδου ή Αγροτεμαχίου

Τα 10 Σημεία Προσοχής κατά την αγορά του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου

1. Προϋποθέσεις Αρτιότητας και Οικοδομησιμότητας (δυνατότητα οικοδόμησης).

2. Έλεγχος Όρων Δόμησης (συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος, κτλ.).

3. Επιτρεπόμενη Χρήση (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κτλ.).

4. Έλεγχος ώστε να μην διέρχεται Ρέμα μέσα από το οικόπεδο/ αγροτεμάχιο.

5. Έλεγχος ώστε να μην χαρακτηρίζεται Δασικό.

6. Έλεγχος ώστε να μην διέρχονται καλώδια ΔΕΗ υψηλής τάσης μέσα από το οικόπεδο / αγροτεμάχιο.

7. Κλίση – Ποιότητα Εδάφους (θα επηρεάσει το κόστος θεμελίωσης).

8. Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας με δικηγόρο / συμβολαιογράφο.

9. Έλεγχος πιθανής εκκρεμότητας αποφάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ για το οικόπεδο / αγροτεμάχιο.

10. Μελλοντική αξία οικοπέδου / αγροτεμαχίου.

 

Επιλογή Αγορά Οικοπέδου Αγροτεμαχίου

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm