Κατοικίες Ενεργειακής Κλάσης Α+

Σύμφωνα με τη νομοθεσία Ν.3661/08 και τη θέσπιση του μηχανισμού ενεργειακής κατηγοριοποίησης των κατασκευών βάση του ΚΕΝΑΚ, όλες οι κατασκευές που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε μετά το 2010 υποχρεωτικά εκδίδουν πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσεις βάση της μελέτης του ΚΕΝΑΚ. Όλες οι κατασκευές εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες Α+, Α, Β+, Β, C, D, E, F, G όπου από την κατηγορία C και κάτω θεωρούνται ως μη αποδεκτές κατασκευές.

Βάση του ΚΕΝΑΚ υπολογίζεται η ετήσια κατανάλωση ενέργειας μιας κατασκευής. Οι κατοικίες που υπάγονται στην ενεργειακή κλάση Α+ μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70% σε σχέση με μια κατασκευή ενεργειακής κλάσεις Β.

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για την ενεργειακή απόδοση των κατασκευών.

  • Ενεργειακή κλάση Α+ 70% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με Β
  • Ενεργειακή κλάση Α 50% – 70% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με Β
  • Ενεργειακή κλάση Β+ 25% – 50% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με Β
  • Ενεργειακή κλάση Β έως 25% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με Β

Η smartbuilding μετά από μελέτες χρόνων, σεβασμό προς το περιβάλλον και με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη, καινοτομώντας στις μεταλλικές κατασκευές και τα μεταλλικά σπίτια παρουσιάζει τη σειρά smartplus που προσφέρει στους πελάτες τις κατοικίες ενεργειακής κλάσης Α+ που παρέχει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας έως και 70% σε σχέση με τη χαμηλότερη αποδοτικά ενεργειακή κλάση Β.

Η επίτευξη της ενεργειακής κλάσεις Α+ που συνεπάγει και την εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται βάση των πολυετών μελετών και συνεργασιών με προμηθευτές υλικών που χαρίζουν υψηλούς δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα υλικά με τα οποία εξοπλίζονται τα μεταλλικά σπίτια της σειράς smartplus.

Μηδενικής Κατανάλωσης Κατασκευές

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Επενδυμένος και μονωμένος διπλά με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10cm και λ=0,036w/Mk, επικάλυψη διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5-6cm και λ=0,036w/Mk. Συνολικά 15-16cm μόνωση ως πρόληψη και αποφυγή θερμογεφυρών.

Μηδενικής Κατανάλωσης Κατασκευές 1

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Ξηράς δόμησης με εξωτερική θερμοπρόσοψη. Τσιμεντοσανίδα, πετροβάμβακας και διπλή γυψοσανίδα συνολικού πάχους 25-26cm.

Μηδενικής Κατανάλωσης Κατασκευές 2

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC

Διπλού υαλοστασίου, u = 1,1 W/m2k.

Μηδενικής Κατανάλωσης Κατασκευές 4

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ψύξης-θέρμανσης ενεργειακής κλάσης Α.

Μηδενικής Κατανάλωσης Κατασκευές 5

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

Ηλιακός θερμοσίφωνας ζεστού νερού.

Μηδενικής Κατανάλωσης Κατασκευές 3

ΜΟΝΩΣΗ

Μόνωση δώματος με εξιλασμένη πολυστερίνη, ασφαλτόπανο, σκυρόδεμα καθαριότητας, στεγάνωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  • Υψηλή ενεργειακή απόδοση κατοικίας
  • Χαμηλό κόστος ψύξης-θέρμανσης και χρήσης ζεστού νερού
  • Υψηλή θερμομονωτική ικανότητα των εξωτερικών τοίχων λόγο της εξωτερικής θερμοπρόσοψης
  • Βιοκλιματικός σχεδιασμός κατοικίας

Για να επιτύχουμε την άνοδο της κατοικίας μας από την χαμηλότερη επιτρεπτή ενεργειακή κλάση Β σε Α+, ο σωστός σχεδιασμός και προσανατολισμός του κτιρίου δεν φτάνουν. Η σωστή εφαρμογή και μέριμνα της μόνωσης του μεταλλικού σκελετού καθώς και η χρήση ενεργειακά αποδοτικών υλικών, όπως ο χαμηλής κατανάλωσης εξοπλισμός ψύξης-θέρμανσης και ζεστού νερού.

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm