Καινοτομίες

Στη SmartBuilding κύριο μέλημα μας είναι η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση των δομικών συστημάτων και των μεθόδων κατασκευής πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την οικονομία. Στα πλαίσια αυτά σας παρουσιάζουμε μερικές από τις καινοτομίες που εφαρμόζουμε στα συστήματα μας.

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ

Ο τρόπος που ενσφηνώνεται και εμφατνώνεται η τοιχοποιία στον μεταλλικό σκελετό ενός κτιρίου αποτελεί βασική λεπτομέρεια για την αποφυγή βλαβών σε ένα σεισμό. Στα κτίρια που κατασκευάζουμε, είτε είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) είτε είναι με μεταλλικό σκελετό, ποτέ δεν ‘’σφηνώνουμε’’ την τοιχοποιία απευθείας επάνω στον σκελετό, αλλά : Περιμετρικά επενδύεται η επιφάνεια με εξηλασμένη πολυστερίνη (αρμός συγκεκριμένου πλάτους, ως ορίζεται στην εγκεκριμένη στατική μελέτη, συνήθως 2 εκατοστά) και στην συνέχεια χτίζουμε τα τούβλα ή τα στοιχεία πορομπετόν (Ytong, Alfa Block) και σύστημα ξηράς δόμησης

Μηδενικής Κατανάλωσης Κατασκευές 1

Ξηρά δόμηση

Από τι αποτελείται το σύστημα ξηράς δόμησης :

α. Σκελετοί (προφίλ από γαλβανισμένη λαμαρίνα): ορθοστάτες, στρωτήρες, περιμετρικά, οδηγός (κανάλι) οροφής, γωνίες L.

β. Τυποποιημένες πλάκες: γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ορυκτές ίνες. Εξαρτήματα στερέωσης: βίδες, αναρτήσεις, βύσματα, γωνιόκρανα, συνδετήρες.

γ. Μονωτικά υλικά: ορυκτοβάμβακας, διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη.

δ. Υλικά αρμολόγησης: κόλλες, στόκοι, ταινίες, γάζες, βαφές.

Διαζώματα (σαινάζ)

Τα διαζώματα (σαινάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν τα συνδέουμε ΠΟΤΕ και αυτά απευθείας στις κολώνες είτε συγκολλώντας είτε ‘’χαντρώνοντας’’ τους οπλισμούς των σαινάζ στα υποστηλώματα αλλά τοποθετούμε ειδικά τεμάχια (χούφτες) συγκράτησης των σαινάζ από γαλβανισμένα χαλύβδινα τεμάχια με ελαστικό παρέμβυσμα από φύλλα νεοπρένιου (neoprene).

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Στις αμιγώς μεταλλικές κατασκευές και κατ’ αποκλειστικότητα στα βιομηχανικά κτίρια τα στοιχεία ακαμψίας (αντιανέμια, bracings, χιαστί σύνδεσμοι κλπ) κατασκευάζονται από χαλύβδινες διατομές. Στην κατασκευή μεταλλικών Σπιτιών όμως, η χρήση αντιανεμίων δημιουργεί διάφορα ‘’προβλήματα’’ αρχιτεκτονικού χαρακτήρα συνήθως, τα οποία απαιτούν πολυσύνθετες διαδικασίες και τεχνικές για την ορθή και ασφαλή ενσωμάτωση της τοιχοποιίας. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία ακαμψίας που χρησιμοποιούμε στην SmartBuilding μελετώνται και κατασκευάζονται από Τοιχία Οπλισμένου Σκυροδέματος (διατμητικοί τοίχοι).

Πυράντοχη θερμοπρόσοψη

Πρόκειται για σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης με άκαυστο θερμομονωτικό υλικό πετροβάμβακα.

Απτά Πλεονεκτήματα :

  • Βέλτιστη πυροπροστασία. Η ανόργανη σύσταση του υλικού το κατατάσσει στην υψηλότερη δυνατή κατηγορία ακαυστότητας Α1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1.
  • Μέγιστη προστασία όψεων από κλιματικές καταπονήσεις
  • Ευελιξία στην τελική διαμόρφωση της όψης (υφή, χρωματισμός)
  • Οι ίνες του υλικού είναι κατάλληλα επεξεργασμένες καθιστώντας το προϊόν εξαιρετικά υδρόφοβο, ώστε να μην απορροφά νερό. Σε συνδυασμό με το χαμηλό συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών, επιτρέπει την άμεση εξάτμιση ακόμη και της παραμικρής υγρασίας, διατηρώντας τη θερμομονωτική ικανότητα του υλικού σταθερή, ενώ επιτρέπει τη διαπλοή του κτηριακού περιβλήματος και τον παθητικό αερισμό της κατασκευής.
  • Ο ακινητοποιημένος αέρας μέσα στη μάζα των πλακών εξασφαλίζει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
  • Η επιφανειακή δομή του εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση του υλικού τόσο με τις κόλλες όσο και με τα κονιάματα επίχρισης, ενώ η συνεκτικότητα του υλικού το καθιστά ανθεκτικό σε χτυπήματα.
  • Ηχομόνωση

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm