Καινοτομίες

Στη SmartBuilding κύριο μέλημα μας είναι η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση των δομικών συστημάτων και των μεθόδων κατασκευής πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την οικονομία. Στα πλαίσια αυτά σας παρουσιάζουμε μερικές από τις καινοτομίες που εφαρμόζουμε στα συστήματα μας.

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ

Ο τρόπος που ενσφηνώνεται και εμφατνώνεται η τοιχοποιία στον μεταλλικό σκελετό ενός κτιρίου αποτελεί βασική λεπτομέρεια για την αποφυγή βλαβών σε ένα σεισμό. Στα κτίρια που κατασκευάζουμε, είτε είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) είτε είναι με μεταλλικό σκελετό, ποτέ δεν ‘’σφηνώνουμε’’ την τοιχοποιία απευθείας επάνω στον σκελετό, αλλά : Περιμετρικά επενδύεται η επιφάνεια με εξηλασμένη πολυστερίνη (αρμός συγκεκριμένου πλάτους, ως ορίζεται στην εγκεκριμένη στατική μελέτη, συνήθως 2 εκατοστά) και στην συνέχεια χτίζουμε τα τούβλα ή τα στοιχεία πορομπετόν (Ytong, Alfa Block) και σύστημα ξηράς δόμησης

Μηδενικής Κατανάλωσης Κατασκευές 1

Ξηρά δόμηση

Από τι αποτελείται το σύστημα ξηράς δόμησης :

α. Σκελετοί (προφίλ από γαλβανισμένη λαμαρίνα): ορθοστάτες, στρωτήρες, περιμετρικά, οδηγός (κανάλι) οροφής, γωνίες L.

β. Τυποποιημένες πλάκες: γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ορυκτές ίνες. Εξαρτήματα στερέωσης: βίδες, αναρτήσεις, βύσματα, γωνιόκρανα, συνδετήρες.

γ. Μονωτικά υλικά: ορυκτοβάμβακας, διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη.

δ. Υλικά αρμολόγησης: κόλλες, στόκοι, ταινίες, γάζες, βαφές.

Διαζώματα (σαινάζ)

Τα διαζώματα (σαινάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν τα συνδέουμε ΠΟΤΕ και αυτά απευθείας στις κολώνες είτε συγκολλώντας είτε ‘’χαντρώνοντας’’ τους οπλισμούς των σαινάζ στα υποστηλώματα αλλά τοποθετούμε ειδικά τεμάχια (χούφτες) συγκράτησης των σαινάζ από γαλβανισμένα χαλύβδινα τεμάχια με ελαστικό παρέμβυσμα από φύλλα νεοπρένιου (neoprene).

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Στις αμιγώς μεταλλικές κατασκευές και κατ’ αποκλειστικότητα στα βιομηχανικά κτίρια τα στοιχεία ακαμψίας (αντιανέμια, bracings, χιαστί σύνδεσμοι κλπ) κατασκευάζονται από χαλύβδινες διατομές. Στην κατασκευή μεταλλικών Σπιτιών όμως, η χρήση αντιανεμίων δημιουργεί διάφορα ‘’προβλήματα’’ αρχιτεκτονικού χαρακτήρα συνήθως, τα οποία απαιτούν πολυσύνθετες διαδικασίες και τεχνικές για την ορθή και ασφαλή ενσωμάτωση της τοιχοποιίας. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία ακαμψίας που χρησιμοποιούμε στην SmartBuilding μελετώνται και κατασκευάζονται από Τοιχία Οπλισμένου Σκυροδέματος (διατμητικοί τοίχοι).