Θερμοπρόσοψη

Εφαρμογή πετροβάμβακα σε πρόσοψη κτηρίων

Ας εξετάσουμε καταρχήν τι είναι είτε ο πετροβάμβακας, είτε ο ορυκτοβάμβακας. Ως ορυκτοβάμβακας αποκαλούνται ινώδη μονωτικά υλικά που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ανόργανη σύσταση των ινών τους και η ακαυστότητα που προκύπτει ως αποτέλεσμα αυτής της σύστασης. Ο όρος «ορυκτοβάμβακας» χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την περιγραφή ανόργανων ινωδών μονωτικών υλικών. Ανάμεσα στα υλικά που αποκαλούνται ορυκτοβάμβακες βρίσκονται ο πετροβάμβακας, ο υαλοβάμβακας καθώς και άλλα υλικά. Τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση Euroclass αντίδρασης στη φωτιά ως άκαυστα κατηγορίας Α1.

thermoprosopsi

Για τη θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με τη μέθοδο εφαρμογής Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) θα εξετάσουμε τη χρήση πετροβάμβακα και τα πλεονεκτήματά του :

  1. Ακαυστότητα (Είναι πυράντοχος)

Ο πετροβάμβακας είναι άκαυστο υλικό κατηγορίας Α1- Euroclass Α1  κατά ΕΝ 13501-1. Συνεπώς προσδίδει στο σύστημα θερμοπρόσοψης του κτιρίου την απαιτούμενη προστασία από τις καταστροφικές συνέπειες μιας πυρκαγιάς. Είναι πυράντοχο υλικό, με θερμοκρασία λειτουργίας >750 Cο. Είναι η ιδανική επιλογή, όταν χρειάζεται περισσότερη παθητική πυροπροστασία/πυρασφάλεια.

            Είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε υπόψη τις Απαιτήσεις του Εθνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτηρίων Π.Δ. 71/88 Άρθρο 3.3.3, για χρήση άκαυστων υλικών, όπως είναι ο πετροβάμβακας, σε εξωτερικούς τοίχους κτηρίων από και προς τους  οποίους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς.

 

  1. Ηχομόνωση

Ο πετροβάμβακας επιτυγχάνει την απορρόφηση των εξωτερικών θορύβων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ηχομόνωσης. Διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση αερόφερτων και κτυπογενών θορύβων σε κάθε κατασκευή.

Διαθέτει πολύ υψηλό συντελεστή ηχοαπορρόφησης (αw = 0,95).

  1. Θερμομόνωση (διαθέτει καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας)

Χάρη στη δομή του, ο πετροβάμβακας φυλακίζει τον ξηρό και σταθερό αέρα, μειώνοντας την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των ζεστών και των κρύων επιφανειών, επιτυγχάνοντας έτσι πολύ χαμηλή θερμική αγωγιμότητα (λ=0,033-0,035). Η εφαρμογή του στις κατασκευές εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση το χειμώνα και το καλοκαίρι, καθώς και σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Οι ιδιότητές του διατηρούνται σταθερές και αναλλοίωτες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

 

  1. Υγιές περιβάλλον μεταξύ των υλικών της κατασκευής (μεγάλο συντελεστή διαπνοής)

Είναι ένα φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW – Mineral Wool insulation product for buildings). Έχει πολύ μεγάλη διαστατική σταθερότητα και μικρό συντελεστή αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να δώσει υγιεινότερες κατασκευές. Ο πολύ μικρός συντελεστής αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών (μ = 1), εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαπνοή και τον πραγματικό παθητικό αερισμό του κτηρίου.

Τέλος, Η μη υγροσκοπικότητα και η χαμηλή απορρόφηση νερού (WS < 1 kg/m2), η υψηλή διαπνοή και η ανόργανη σύστασή του (ορυκτό πέτρωμα), εξασφαλίζουν την άριστη συμπεριφορά στην ατμοσφαιρική υγρασία και τη σταθερή ενεργειακή απόδοση σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτηρίου.

thermoprosopsi2

Απαιτήσεις Εφαρμογής

Για κτίρια με ύψος έως 25 m, ταχύτητες ανέμου έως 85 km/h και βύσματα με φορτίο λειτουργίας 0,20 ΚΝ, πρέπει να τοποθετηθούν 4 – 5 βύσματα/m2 στην κυρίως επιφάνεια και επιπλέον 1-2 βύσματα/m2 στις ζώνες αυξημένων απαιτήσεων.

Μόνο μετά από επαρκή στερεοποίηση της κόλλας μπορεί να ξεκινήσει η διάτρηση και να τοποθετηθούν τα βύσματα (κατά κανόνα 2-3 ημέρες). Η διάτρηση πραγματοποιείται πάντα σε σημεία που πίσω από το θερμομονωτικό υλικό υπάρχει κόλλα.

Η επιλογή του μήκους των βυσμάτων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον επίχρισμα ή το εξισωτικό κονίαμα και την υπάρχουσα επιπεδότητα του υποστρώματος, να εξασφαλίζουν επαρκή αγκύρωση. (Μήκος βύσματος = Πάχος μονωτικού + Πάχος κόλλας + Πάχος παλαιού επιχρίσματος + Βάθος αγκύρωσης + 1,0 έως 1,5 cm ).

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως λόγω των εξαιρετικών αντοχών της εξηλασμένης πολυστερίνης στην υγρασία και των υψηλών μηχανικών αντοχών της καθίσταται αναντικατάστατη στην ζώνη υψηλής στεγανοποίησης.

Τέλος,

Γίνεται αντιληπτό πως ο σύγχρονος μελετητής, οφείλει να επιλύει το πρόβλημα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, αντιλαμβανόμενος πως η ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατασκευής δεν είναι μια ανεξάρτητη εργασία αποκομμένη από τη συνολική προστασία που πρέπει να εξασφαλίζεται στο κτήριο. Κρίσιμη είναι η ορθή επιλογή του μονωτικού υλικού, ως προς τη λειτουργικότητα της μόνωσης σε βάθος χρόνου (βέλτιστη υγροθερμική συμπεριφορά), αλλά και η επίτευξη πλήθος παράλληλων λειτουργιών (πυροπροστασία, ηχομόνωση, παθητικός αερισμός, εσωτερική ποιότητα διαβίωσης, θερμική άνεση), που εν προκειμένω στα ΣΣΕΘ μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με τη χρήση πετροβάμβακα.

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm