Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται

Ισχυρά Ρεύματα
 • Θεμελειακή Γείωση.
 • Φωτισμός και ρευματοδότες.
 • Ηλεκτροφωτισμός εξωτερικών χώρων.
 • Κεντρικοί πίνακες διανομής.
 • Συστήματα Κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες).
 • Αντικεραυνική Προστασία.
 • Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά.
 • Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Γενήτριες).
 • Δίκτυο Αδιάληπτης παροχής – Uninterruptible Power Supply (UPS).
 • Συστημάτα Κίνησης (π.χ Ανελκυστήρες).
 Ασθενή Ρεύματα
 • Θυροτηλέφωνα, κουδούνια και θυροτηλεόραση.
 • Ασφάλεια – συναγερμός.
 • Δίκτυο Τηλεφώνων.
 • CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και αυτόματη βιντεοσκόπιση).
 • Διανομή ήχου.
 • Διανομή επίγειας τηλεόρασης και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών.
 • Ελέγχου πρόσβασης (access control).
 • Δικτύων δομημένης καλωδίωσης φωνής και δεδομένων.
 • Πυρανίχνευσης.

ΦΑΣΗ Ι. Με την ολοκλήρωση κατασκευής της τοιχοποιίας – Τοποθέτηση αγωγών διέλευσης καλωδίων (σωληνώσεις πλακέ καλωδίων (οροφή), κουτιά πριζοδιακοπτών, κουτιά πινάκων

ΦΑΣΗ ΙΙ. Με την την ολοκλήρωση κατασκευής της των επιχρισμάτων – Τοποθετουνται οι καλωδιώσεις

ΦΑΣΗ ΙΙΙ. Με την ολοκλήρωση των χρωματισμών – Τοποθετούνται διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά σώματα, πίνακες κλπ.

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm