Εταιρεία

smart-logo

Ποιοί Είμαστε

Η Smart Building S.A. είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που συστάθηκε τον Απρίλιο του 2002 με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η σύσταση της προήλθε από συμμετοχή στελεχών άλλων μικρότερων τεχνικών εταιρειών καθώς και προσωπικών επιχειρήσεων, με σκοπό να τεθεί η Smart Building S.A. επικεφαλής του Ομίλου από την αρχή της σύστασής της. 

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (Τοπογράφους, Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς μηχανικούς, Μηχανολόγους μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς,  σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, οικονομικούς, εργατοτεχνίτες κ.λ.π.) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανταγωνισμού. 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Τατοϊου 100 & Κολοκοτρώνη 29 ,  Τ.Κ. 14671 στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας. 

Εκπόνηση Μελετών

Η Smart Building S.A. διατηρεί μελετητικό τμήμα στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων όπως  π.χ. Αρχιτέκτονες, Δομοστατικούς Πολιτικούς Μηχανικούς) με αντικείμενο, 

  • Την Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, 
  • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών, 
  • Εκπόνηση Στατικών Μελετών Φορέων Από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Σύμμεικτων Φορέων, Στατικών μελετών αποκατάστασης – αντισεισμικής ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων 
  • Αποκαταστάσεις Διατηρητέων κτιρίων

Τρόποι κατασκευής – Συστήματα Δόμησης

  • Συμβατική κατασκευή
  • Σύμμεικτη κατασκευή
  • Μεταλλικά κτίρια
  • Κατασκευή όλων των σύγχρονων συστημάτων δόμησης και ενίσχυσης – αποκατάστασης κτηρίων

Διοικητικό Συμβούλιο

Σαχινιάν Ιωάννης του Λαζάρου Πρόεδρος
Σαχινιάν Λάζαρος του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ.
Σαχινιάν Μελέτιος του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ.
Σαχινιάν Αλέξανδρος του Ιωάννη

Μέλος Δ.Σ.

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm