Διοικητικό Συμβούλιο

Η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:


Σαχινιάν Ιωάννης του Λαζάρου Πρόεδρος
Σαχινιάν Λάζαρος του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ.
Σαχινιάν Μελέτιος του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ.
Σαχινιάν Αλέξανδρος του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ.

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm