Γιατί Να Χτίσετε Με Την Smart?

Γιατί να προτιμήσετε τη SmartBuilding  και όχι κάποια άλλη κατασκευαστική εταιρεία? 

 

(γιατί να χτίσετε με την Smart) 

Γιατί είναι μια οργανωμένη εταιρεία στελεχωμένη από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που σας εξασφαλίζει: 

  1. Συγκεκριμένο και «απόλυτο» κόστος κατασκευής χωρίς «κρυφές» χρεώσεις και περιττά έξοδα. Σας ενημερώνουμε γραπτώς σχετικά με το κόστος πριν ξεκινήσει η κατασκευή, τα στάδια αποπληρωμής και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
  2. Συγκεκριμένες σταθερές και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας μέσω του αυστηρού συστήματος επίβλεψης των κατασκευαστικών φάσεων μέσω καθημερινών επισκέψεων έμπειρων Μηχανικών, Εργοδηγών και όχι Εμπειροτεχνών. 
  3. Τα υλικά και δομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι πιστοποιημένα με ISO και όλες τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. 
  4. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες – προμηθευτές της διαθέτουν μέγιστη πιστοποίηση ποιότητας μιας και έχουν συμμετάσχει ενεργά στα Ολυμπιακά έργα, στην κατασκευή του μετρό Αθηνών και σε λοιπά δημόσια και μεγάλα ιδιωτικά έργα υψηλών απαιτήσεων. 
  5. Συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης με τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. 
  6. Εξειδικεύεται στην μελέτη και κατασκευή σύγχρονων συστημάτων δόμησης τα οποία εξασφαλίζουν τη μέγιστη αντισεισμική προστασία, βιοκλιματικότητα και ασφάλεια παρέχοντας ελευθερία αρχιτεκτονικής έκφρασης. 
  7. Απαλλάσσει τον πελάτη από το άγχος της ποιοτικής κατασκευής (αναξιόπιστα συνεργεία, τεχνίτες, μαστόρους). 
  8. Έχει τη δυνατότητα να παραδώσει τη κατασκευή σε οποιοδήποτε στάδιο ξεκινώντας από την αρχιτεκτονική ιδέα έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι (turn key solution). 

Η SmartBuilding είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ εταιρεία στην Ελλάδα που προσφέρει εξειδικευμένη μελέτη και αξιόπιστη κατασκευή για 100% αντισεισμικά σπίτια σύμφωνα με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό. Σε κάθε νέα μελέτη κτηρίου, γίνεται ένας έλεγχος του κτιρίου αυτού σε καταστάσεις σεισμού με υπολογιστικά προγράμματα τελευταίας γενιάς που κατέχει η εταιρία και προσομοιώνουν το μοντέλο του εκάστοτε κτιρίου σε κάθε πιθανό σενάριο φυσικής καταστροφής. Έτσι η κατασκευή σας είναι σταθερή και ασφαλής πριν ακόμα υλοποιηθεί και κατασκευαστεί. 

Η SmartBuilding προσφέρει επίσης προληπτική αναβάθμιση σεισμικής επάρκειας, δηλαδή προσεισμική ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων που έχουν μελετηθεί με παλαιούς αντισεισμικούς κανονισμούς, με στόχο την μείωση της πιθανότητας βλάβης και αποφυγή κατάρρευσης σε μελλοντικό σεισμό.

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm